Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(27. 2. 1979)


Problém č. 206

Štefan Blunár

IV. cena

Tungsram C 31. 3. 1978

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kh7 Dc8 Vd6 Vf1 Sc3 Sg4 Ja4 Jd5 Pc2 d2 d7 f4 f6 (13), č. Ke4 Db1 Va6 Vc6 Sd8 Jh6 Pd3 g5 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 203 (Valuška): 1.Dd7 hrozí 2.D:e6 mat, 1...Ve6~, d5, f5 2.Df5, D:d5, D:e6 mat (1...Ve5 2.d:c5 mat), b) Va6 na h6: 1.Df7 s rovnakou hrozbou a matmi v poradí 2.Dd5, D:e6, D:f5, c) Je3 na d8: 1.Dd7 hrozí 2.D:e6 mat, 1...Ve6~, Kf5, Kd5 2.Sf3, Sc2, D:e6 mat (1...d5 2.Sa2 mat), d) Je3 na f8: 1.Df7 s rovnakou hrozbou, 2.Sc2, D:e6, Sf3 mat. Navyše zdanlivá hra 1...d5 2.Df4 mat. Komentár rozhodcu: Metóda tvorby spočívajúca v spájaní známych námetov do jedného (zatiaľ neznámeho) komplexu má nesporne svoje klady a treba ju zásadne schváliť. Forma dvojníka je v tejto skladbe prirodzená a elegantná, celková konštrukcia bezchybná. Pravda, Lačného téma s tematickým hrozbovým matom pôsobí predsa len nie celkom plnohodnotne.

Štvrtú cenu v turnaji Tungsramu získal Štefan Blunár zo Zvolena, teraz poslucháč Vysokej školy dopravnej v Žiline. Jeho dvojťažka obsahuje 7 zdanlivých hier: 1...Db4, V:c3, V:d6, Sb6, Jf5, g:f4, S:f6 2.Ve1, Jd:c3, Dc4, De8, Sf3, V:f4, J:f6 mat. Čo sa zmení po úvodníku?


Vzad <<  >> Vpred