Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(27. 3. 1979)


Problém č. 209

Jozef Taraba

V. cena

Tungsram C 31. 3. 1978

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kh1 De1 Vc7 Sc8 Sh4 Jb6 Je6 Pb4 c5 d2 f6 g4 (12 kameňov), čierny Ke5 Se3 Pb5 b7 d3 d4 e4 f4 f7 (9 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie (úvodník s variantmi, vrátane dvoch zvodností s variantmi) pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 206 (Blunár): Zdanlivé hry 1...Db4, V:c3, V:d6, Sb6, Jf5, g:f4, S:f6 2.Ve1, Jd:c3, Dc4, De8, Sf3, V:f4, J:f6 mat, riešenie 1.Je7 hrozí 2.Vd4 mat a po prvých šiestich obranách v poradí maty 2.c:d3, Ja:c3, Jc5, D:c6, S:f5, Sf3 (siedma obrana zanikla). Komentár rozhodcu: Zámena 6 matov a zároveň 1 obrany. Esteticky nijako nevyniká, ale má obdivuhodnú motivačnú náplň: len samotný úvodník obsahuje 5 negatívnych a 5 pozitívnych motívov a k tomu pristupujú ešte zmenené škodlivé motívy.

Piatu cenu v turnaji Tungsramu získal Jozef Taraba z Kežmarku za trojfázovú a trojvariantovú dvojťažku vo forme dvoch zvodností a jedného riešenia. Tentoraz z riešenia neprezradíme nič a sme zvedaví, ktorí z riešiteľov správne uvedú obe zvodnosti.


Vzad <<  >> Vpred