Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(13. 2. 1979)


Problém č. 203

Ján Valuška

III. cena

Tungsram C 31. 3. 1978

Mat 2. ťahom, pozri textKontrolná notácia: b. Kh3 Dc7 Vc3 Vc4 Sd1 Je3 Pd4 g3 h4 (9), č. Ke4 Da8 Va6 Ve6 Sc5 Jc8 Pb7 d6 f6 g7 h5 h7 (12), mat druhým ťahom, dvojníky po premiestení (b) Va6 na h6, (c) Je3 na d8, (d) Je3 na f8 (všetko z diagramovej pozície – a). Riešenie všetkých štyroch dvojníkov pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 200 (Brabec a Lehen): 1.Vae3? hrozí 2.Je6 mat, 1...S:e5 2.D:e5 mat, 1...Se4!, 1.Vf5? hrozí 2.De3 mat, 1...Se4 2.Je6 mat (1...Vd3!), 1.Db5? hrozí 2.Jc6 mat, 1...d:c4 2.D:c5 mat, 1...K:e5!, 1.Se7? hrozí 2.S:c5 mat, 1...K:e5 2.Jc6 mat (1...c:b4!), riešenie 1.Vf3 hrozí 2.V:d5 mat, 1...S:e5, d:c4 2.Je6, Jc6 mat. Komentár rozhodcu: Nesporne najoriginálnejšia skladba súťaže, spracúvajúca tému D–54–24, čiže hrozbové paradoxy v 5 fázach pri 4 tematických obranách s 2 tematickými hrozbami a 4 tematickými matmi. Zloženie tohto veľmi náročného komplexu dalo autorom zrejme veľa práce, čo sa odrazilo na trochu ťažkopádnej konštrukcii a menšej jednote. Bolo by však neúnosné žiadať, aby až úvodník vytvoril predpoklady pre variant 1...S:e5 2.Je6 mat (podobne, ako umožňuje 1...d:c4 2.Jc6 mat zaclonením línie g2–c6). Je škoda, že Sd8 nehrá v riešení, "jeho" fáza však výborne zapadá do danej schémy. Vcelku ide o dielo, ktoré ukazuje cestu modernej dvojťažke a musí preto dostať vysoké ocenenie.

Tretiu cenu v turnaji Tungsramu získal opäť Ján Valuška za dvojníkovú skladbu, ktorú prinášame na dnešnom diagrame.


Vzad <<  >> Vpred