Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(28. 11. 1978)


Problém č. 196

Werner Speckmann

2. čestné uznanie

Berlín–Vestfálsko r. 1947

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kh7 Dh2 Vc5 Sa3 Sg4 (5 kameňov), čierny Ke7 Pb5 (2 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese).

Riešenie problému č. 193 (Havel): 1.De6 hrozí 2.Db6+ Ka4 3.Jc5 mat, 1...K:b5 2.Dd5+ Ka6, 3.Jb4, Jb6 mat, 1...Ka4 2.Dc4+ Ka5 3.Db4 mat. Štyri modelové maty, pričom "echo" tvoria tie, ktoré nasledujú po rozvetvení 1...K:b5 2.Dd5+. Nenáročná, ale s udivujúcou ľahkosťou konštruovaná trojťažka českej školy.

Skladatelia miniatúrok vymýšľajú všetko možné, aby zaručili originalitu svojich problémov, alebo šokovali klasicky vychovaných riešiteľov. Jednou z najpríťažlivejších možností v tomto smere je šachujúci úvodník, o ktorom sa oddávna s obľubou hovorilo, že nepatrí do kompozičného šachu, lebo je príliš hrubý, zjavný, dáva súperovi najmenej možností a pod. Okrem toho, keď už o ňom toľko píšeme, vlastne prezrádzame riešenie dnešnej dvojťažky. Ale predsa tomu nie je celkom tak – veď biely má k dispozícii nie menej ako 18 rozličných šachov. Teda ktorý z nich – alebo aj niečo iné?


Vzad <<  >> Vpred