Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 5. 12. 1978)


Problém č. 197

Ján Valuška

I. cena

Tungsram C 31. 3. 1978

Mat 2. ťahom

a) diagram b) Vc5 na e5Kontrolná notácia: b. Ka5 Dc1 Vc5 (Ve5) Vh4 Sa2 Sd8 Jd1 Jg3 Pb5 b6 e2 f5 f6 g5 (14), č. Kd4 Se4 Jd5 Jd6 Pb7 c4 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie oboch pozícií pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 191 vyhrávajú: Alojz Čajbik z Humenného, Ľubomír Ridzoň z Banskej Bystrice a Celestín Čvirik z Veľkých Kozmáloviec, okr. Levice.

Riešenie problému č. 194 (Lačný): Zdanlivé hry 1...V:e4, S:h7, Sc3, De3 2.Vd6, J:c2, Dc5, Dd6 mat, 1.Jc3 hrozí 2.h8D mat a po rovnakých obranách maty v cyklicky zamenenom poradí: 2.J:c2, Dc5, Dd6, Vd6 mat. Úvodník berie pole čiernemu kráľovi a znemožňuje šach pred úvodníkom, je teda podľa tradičných kritérií mizerný. Ale podľa novodobých kritérií ide o skvelú skladbu s mimoriadne bohatou motiváciou (najmä novostrategickou).

Tohtoročný skladateľský turnaj maďarskej pobočky firmy Tungsram bol azda najlepšie dotovanou kompozičnou súťažou v histórii. Skladal sa z troch oddelení a len vo dvojťažkách sa na ňom zúčastnilo 265 skladieb, zväčša veľmi dobrej kvality. Preto osobitne teší veľký úspech slovenských autorov: získali prvých päť cien a víťazný Ján Valuška, novopečený majster športu zo Zvolena, zároveň aj pohár Tungsramu pre najúspešnejšieho účastníka. Dnes prinášame jeho prvú cenu, ktorá aspoň trochu pripomenie Lačného č. 194.


Vzad <<  >> Vpred