Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 7. 11. 1978)


Problém č. 194

Ľudovít Lačný

I. cena

Pravda C 1. 11. 1969

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Ka7 Da3 Ve6 Vg5 Sa6 Sg3 Je1 Je4 Ph7 (9), č. Kd4 Dg1 Vc2 Vh4 Sa1 Sf5 Jc1 Jh2 Pa5 c6 e2 g2 h5 (13), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín s označením ŠACH (pri adrese).

Riešenie problému č. 191 (Taraba): Zvodnosť 1.d6? tempo 1...K:d6, K:f6 2.e5, De7 mat, vyvrátenie 1...g4!, riešenie 1.Sg4 tempo a maty v opačnom poradí (tzv. recipročná zámena matov) – po úvodníku (v pozícii so Sg4) je riešenie 1.Je6 tempo 1...Kd6, K:f6 2.Dc7, Dg7 mat s novými matmi (zámena matov). Zaujímavá a konštrukčne veľmi náročná dvojťažka mala azda získať vyššie vyznamenanie.

Žijúci klasik slovenského kompozičného šachu Ľudovít Lačný zo Žiaru nad Hronom dosiahol veľa úspechov, vrcholných výkonov a – ak by sa to tak dalo povedať – "patentov" v oblasti šachovej skladby. Ale do histórie prešiel najmä svojou témou cyklickej zámeny matov. Prvý raz ju spracoval v troch variantoch roku 1949 (keď mal len 22 rokov) a svoj objav rozšíril na štyri varianty roku 1955. Oba tieto prototypy Lačného témy patria k najznámejším dvojťažkám svetovej tvorby. Menej známa, hoci rovnako vynikajúca je jeho druhá štvorvariantová skladba, ktorou získal I. cenu na turnaji Pravdy, vypísanom pri príležitosti 20. výročia témy.


Vzad <<  >> Vpred