Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(28.2.1986)


Problém č. 1796 – originál

Milan Bednár, Kurima

Mat 2. ťahom


Problém č. 1797 – originál

Milan Cerulík, Nová Dubnica

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1796: b. Kb5 Vf7 Vh2 Sa1 Sg8 Jb8 Jg5 Pc4 e3 (9), č. Kb3 Jh5 Pa3 d4 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1797: b. Kb4 Dd4 Va7 Se4 Jb3 Jg8 Pd5 (7), č. Kd6 Sc8 Jd7 Je8 (4), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Hlavný obsah dvojťažky spočíva v siedmich zvodnostiach s dvojitými hrozbami, trojťažka je vlastne predĺženou dvojťažkou, ale riešiteľom dá iste dosť práce. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1780 (Meliš) zo 17 januára: Zvodnosť 1.d8D? tempo 1...Kc5, Ke5, Jb5~, Jc7 2.Dc3, De3, Vd5, d:c7 mat, 1...Jc3!, riešenie 1.d8J tempo 1...Kc5, Ke5, Jc7, Jc3 2.De3, Dc3, Jc6, Jc6 mat. Recipročná zámena matov po dvoch premenách pešiaka. Dvojitá sekundárna hrozba po 1...Jb5~ 2.Jc6, Vd5 mat je len malou nepresnosťou.

Riešenie problému č. 1781 (Gašparovič) zo 17. januára: 1.Jb8 hrozí 2.Jc6+ Kc4 3.b3 mat, 1...e2 2.Jc6+ Ke3 3.Jd5 mat, 1...Ke5 2.Jc6+ Kf6 3.Je8 mat (1...Kc4 2.Jc6). Na opakovanie druhého ťahu bieleho môžu byť rozličné názory, ale obsahom sú tri modelové maty.

Knihy za riešenie problémov č. 1780-1781 vyhrávajú: Mária Göblová, Popradská 11, 040 11 Košice a Emil Škarbala, Uhrovecká 6, 841 07 Bratislava.


Bratislavský krúžok

Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 6. marca t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 216.


* * *

Majstrovstvá sveta

Prvé majstrovstvá sveta 6-členných družstiev sa uskutočnili v novembri minulého roku v sídle sekretariátu FIDE – švajčiarskom Luzerne, žiaľ, bez účasti šachistov ČSSR, ktorí majú na Luzern 1982 stále živé "strieborné" spomienky. Spätný pohľad na výsledkovú listinu (1. ZSSR 2. Maďarsko 3. Anglicko 4. Rumunsko 5. Francúzsko 6. Švajčiarsko 7. Čína 8. Argentína 9. NSR 10. výber Afriky) vyvoláva oprávnené pochybnosti o vhodnosti nominačného kľúča, ktorý zabezpečuje účasť na MS prvým 5 družstvám z poslednej olympiády, šampiónom jednotlivých kontinentov a usporiadajúcej krajine. Navyše jeden z favoritov – USA odriekol účasť pre nezhody hráčov s vedením šachovej federácie, takže z 10 zúčastnených kolektívov len prvé tri predstavovali svetovú špičku. Boj o medaily nebol teda veľmi zaujímavý a išlo vlastne len o rozdelenie druhého a tretieho miesta, lebo ZSSR aj bez nového majstra sveta Kasparova hladko splnil úlohu favorita a nevadila mu ani prehra s Maďarskom, ktoré zaslúžene vybojovalo 2. miesto pred Anglickom. Nasledujúca partia obohatí klenotnicu šachovej tvorby r. 1985:


Ribli (Maďarsko) – Kouatly (Francúzsko) Anglická hra

1.Jf3 Jf6 2.c4 c5 3.g3 b6 4.Sg2 Sb7 5.0-0 g6 6.Jc3 Sg7 7.d4 c:d4 8.D:d4. V prvom zápase Karpov – Kasparov sa preveroval variant 8.J:d4 S:g2 9.K:g2 0-0 10.e4 Dc7 11.b3 J:e4! 12.J:e4 De5, pričom obaja súperi hrali bielymi i čiernymi! 8...Jc6 9.Df4. Po 10.Dh4 h6! s ideou g5 čierny nemá problémy. 9...Vc8 10.Vd1 d6. V partii Donaldson – Kouatly, Strasbourg 1985 bolo 10...Ja5 11.b3 b5!? (inak by akcia nemala zmysel) 12.J:b5! Jh5 13.De3 S:a1 14.Jd6+ Kf8 15.J:c8 S:c8 16.g4 Jf6!? (lepšie ako Jg7 17.Sa3 Sf6 18.g5 Jf5 19.g:f6! ±) a súperi sa predčasne dohodli na remíze. Nasledujúci ťah je Ribliho novinkou: 11.b3! Je4?! Dôsledná, ale prehrávajúca reakcia. Opatrnejšie 0-0 12.Dh4 dáva bielemu malú, ale trvalú výhodu. Teraz bolo možné 12.D:e4, ale kombinácia nájdená asi už v domácej príprave, je ešte účinnejším riešením: 12.J:e4! S:a1 13.Sa3! Sg7 14.Jfg5 0-0. Na Je5 Ribli uvádza pikantný variant 15.J:d6+ e:d6 16.S:b7 Vc7 17.V:d6 Vd7 18.Je6!! 15.J:h7! K:h7 16.Jg5+ Kg8 17.Dh4 Ve8 18.Sh3!! Čierny zrejme rátal iba s 18.Sd5 e6, po čom by mal určité vyhliadky na obranu, ale táto skvelá pointa láme posledný odpor, lebo na 18...e6 alebo e5 by vyšlo 19.V:d6 De7 20.Dh7+ Kf8 21.Vd7! 18...Kf8 19.Je6+! Posledná paráda. Čierny musí odovzdať dámu, lebo 19...f:e6 20.S:e6 Je5 21.Dh7 Jf7 22.Sb2! vedie k matu. V partii biely ešte zopakuje ťahy, aby získal čas pred technickou realizáciou prevahy: 19...Kg8 20.Jg5 Kf8 21.Je6+ Kg8 22.J:d8 Vc:d8 23.Sg2 Sf6 24.Dh6 e6 25.h4 d5 26.h5 Sg7 27.Dg5 d:c4 28.V:d8 V:d8 29.b:c4 g:h5 30.Sb2 e5 31.Sd5 Vd6 32.D:h5 Vd7 33.Df5 1:0. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred