Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(22. 12. 1977)


Problém č. 734

Ing. Josef Burda a

Václav Kotěšovec, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+9=21)


 

Problém č. 735

Josef Retter, Izrael

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+11=19)Kontrolná notácia: 734: bKb1 Dc2 Va6 Vh5 Sc8 Sh2 Jc5 Jd6 Pb3 b7 d4 e3 (12), čKd5 De5 Vh3 Vb5 Sb8 Sh7 Jb2 Pf5 f6 (9) – dvojťažka, 735: bKa7 Df3 Vd8 Sd4 Sh1 Ja3 Jb5 Pb4 (8), čKc6 Dh4 Ve1 Vg5 Sd1 Jd5 Je4 Pc7 d2 f2 g3 (11) – dvojťažka.

V č. 734 od dvojice popredných skladateľov z ČSR si nezabudnite všimnúť zdanlivé hry 1...f4, D:d6 a hlavne, ako sa maty zamenia v riešení. Víťaz nášho minuloročného medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek pracuje tiež so zdanlivými hrami 1...Jec3 (f6), J:b4, no v riešení sa maty zamenia dokonca recipročne!

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 726 (Notaro) z 24. 11. 1977. Zvodník 1.Da5? hr. 2.Df5 mat, 1...e5 (A), d5 (A), Jd4 (B) 2.J:c5, D:d5, J:d4 mat, viazne na 1...f1D(V)! Rieši 1.Dd4 hr. 2.De4 mat, 1...c5 (C), d5 (B), J:d4 (D) 2.J:c5, D:d5, J:d4 mat. Poloväzba spracovaná vo dvoch fázach, kombinovaná so zámenou obranných motívov, kde A je obranný motív zaclonenia, B – napadnutie hrozbového poľa, C – odclonenie a D – branie hrozbového kameňa. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 727 (Notaro) z 24. 11. 1977. Zvodník 1.Df4? hr. 2.Dd4 mat, 1...Ve4 (A), V:f4 (B) 2.Jf6, Je7 mat, viazne na 1...Je4! Rieši 1.Dc3 hr. 2.Dd4 mat, 1...Ve4 (C), Vf4 (C) 2.Jf6, Je7 mat. Ďalšia ukážka kombinácie témy poloväzby so zámenou obranných motívov, kde A je obranný motív zaclonenia, B – branie hrozbovej figúry a C – napadnutie hrozbového poľa. Zaujímavý pokus, no i tak sotva možno očakávať, že by niektorá z prác Notara mala nádej na popredné umiestnenie a ešte menšiu nádej by obe úlohy mali v prípade tematického turnaja na zámenu obranných motívov i keď spojenie s témou poloväzby je veľmi ťažké. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred