Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 2, január 1963)


Riešiteľ si sadne nad problém a chce ho čo najskôr vyriešiť. Keď postupuje správne, hľadá najprv ideu, teda to, čo "chcel básnik povedať". Objavenie úvodníka býva potom už iba technickou otázkou a často nezaberie veľa času. Sú však problémy, pri ktorých bez podrobného rozboru veľmi ťažko odhadnúť, v čom je ich jadro. Zahľaďte sa do dnešnej skladby známeho maďarského autora a prípadne si zmerajte, koľko vám trvalo odhalenie jeho idey. A napíšte nám, čo ste našli skôr, ideu alebo riešenie.


27. Lörinc Bata

I. cena

Suomen Shakki 1949

Mat 3. ťahom (12+10)Kontrolná notácia: biely Kh3, Da6, Vh4, Sb1, Jc8, Je6, Pa2, b5, d2, d5, e4, g2 (12 kameňov), čierny Kc4, Sb8, Se8, Ja7, Pb4, c6, c7, d3, d4, g6 (10), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 4. februára 1963 na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5.

Ešte k jesennej súťaži. Veľmi nás prekvapil záujem riešiteľov o štúdie a úroveň riešení. Viacerí si dokonca sťažovali, že dávame príliš ľahké štúdie (č. 18 a 22), alebo ich mrzelo, že sme čiastočne prezradili obsah (č. 23). Keď teraz, ako dobrí poľnohospodári, myslíme na jar a leto, radi by sme vedeli, či sa máme k štúdiám vrátiť už v jarnej súťaži, alebo im venovať iba jednu zo štyroch súťaží roka, teda až jesennú. Napíšte nám, aký máte na to názor, ako ste s rubrikou spokojní a čo by ste v nej najradšej videli.

Riešenie problému č. 24 (Barulin): Po 1.c4 hrozí 2.Db2 mat a nasledujú hlavné varianty 1...V:e2 2.J2g4 mat (všimnite si dôležitosť línii d2-f4, h4-f4, g1-d4) a 1...d:e2 2.J6g4 mat (d2-d4, h4-d4, f7-f4). Pekným doplnkom sú varianty 1...Ve4 2.J:d3 mat a 1...e6 2.Jd7 mat. Jedna z najlepších úloh na tzv. líniové kombinácie.


Vzad <<  >> Vpred