Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 25, december 1962)


Úlohám s bohatým kombinačným obsahom, v ktorých šachová motivácia prevláda nad ostatnými prvkami (napr. nad krásou matov, logikou a pod.), hovoríme strategické úlohy. Možno povedať, že tento skladateľský smer ("strategická škola") má v sebe najviac "čisto" šachových hodnôt, a že je preto veľkej rodine šachistov najzrozumiteľnejší. S niektorými typickými témami vás oboznámime v našej novej


Zimnej riešiteľskej súťaži

Bude do nej patriť 6 úloh, ktoré uverejníme v 6 po sebe idúcich číslach, počnúc dnešným. Hodnotnými knižnými cenami odmeníme 6 riešiteľov s najväčším počtom bodov a 6 ďalších, ktorých určí žreb, musia však pritom správne rozriešiť aspoň dve úlohy. Riešenia posielajte vždy do uvedeného termínu na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5. Každému účastníkovi súťaže prajeme pri riešení veľa šachového pôžitku!


24. Michail Barulin

1. čestné uznanie

Il Problema 1932/I

Mat 2. ťahom (10+10)Kontrolná notácia: biely Kc7, Dd2, Vf7, Vh4, Sc8, Sg1, Jf2, Jf6, Pc2, e2 (10 kameňov), čierny Ke5, Ve3, Sh6, Sh7, Pb4, c5, c6, d3, e7, g3 (10), biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat. Riešenie prvého problému do novej riešiteľskej súťaže pošlite najneskôr do 22. decembra 1962 - uveďte v ňom prvý ťah, hrozbu a jednotlivé varianty po obranách proti nej (za správne riešenie dáme 2 body). Idea úlohy je ukrytá vo dvoch variantoch.

Riešenie problému č. 21 (Prokop): 1.Vf6! e1D 2.Jf4+ Kc4 (po 2...Kc5 by prišlo 3.Jd3+ so ziskom dámy) 3.Vc6+ Kb3 4.Vb6+ Ka3 5.Va6+ atď. Na stĺpcoch a až d podlieha čierny kráľ večnému šachu, ale po jeho vstupe na e stĺpec nasleduje zisk dámy ťahom Ve6+ alebo Jg2+. Vtipná maličkosť.


Vzad <<  >> Vpred