Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 26, december 1962)


Typickým námetom strategických úloh je blokovanie polí, viazanie čiernych alebo odväzovanie bielych kameňov, prerušovanie pôsobnosti čiernych kameňov, ale s úspechom sa môžu použiť aj iné základné kombinačné motívy. Pravda, v dobrej strategickej úlohe musia byť tieto prvky kombinácií zostavené tak, aby tvorili obsahové čo najbohatší a pritom najkompaktnejší celok.

Jedným z veľmi obľúbených námetov strategických dvojťažiek je poloväzba, t. j. téma, pri ktorej po obrane jedným kameňom sa uplatní väzba druhého kameňa a naopak. Holandský autor dr. Kuiper venoval tejto téme dokonca celé dve knihy, v ktorých systematicky zatriedil 955 dvojťažiek s poloväzbou. Isté však je, že osobitnú príchuť môže dostať poloväzba v trojťažke, najmä keď je spracovaná tak elegantne, ako v dnešnom probléme.


25. Vilmos Schneider

I. cena

Memoriál Géza Maróczy 1952

Mat 3. ťahom (13+9)Kontrolná notácia: biely Kb7, Df1, Vh4, Sc2, Sd4, Jf7, Jg7, Pa2, b2, b4, c3, c5, g3 (13 kameňov), čierny Kd5, Vf4, Vg4, Se7, Sh7, Jg1, Jg2, Pc6, f2 (9), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 7. januára 1963 na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5. Správne riešenie (treba v ňom uviesť úvodník, hrozbu a jednotlivé varianty až do matu) ohodnotíme v rámci zimnej riešiteľskej súťaže 3 bodmi.

Riešenie problému č. 22 (Weenink): 1.c7 Jb7! 2.c8V! (premena na dámu znamená pat!) 2...J:a5 (inde jazdec nemôže, napr. 2...Jd6 3.Vc6+) 3.Vc5! (a jazdec je opäť temer chytený) 3...Jb7 4.Vc6 mat! Témou tejto klasicky jednoduchej štúdie je teda premena pešiaka na "slabšiu figúru" (vežu), ako aj mat.


Vzad <<  >> Vpred