Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 3, február 1963)


Boli časy, keď sa šachoví skladatelia predháňali v tom, kto dokáže zostaviť dvojťažku s komplikovanejším strategickým obsahom. Lámali sa rekordy v poloväzbách, blokovaniach polí a v iných námetoch. Osobitná pozornosť sa venovala vytváraniu kombinácií zložených z rozličných základných motívov. Výsledkom tejto "problémovej konjunktúry" v desiatich a dvadsiatich rokoch tohto storočia bolo obrovské množstvo dvojťažiek, a medzi nimi veľa skutočne majstrovských diel, ktoré v rámci ortodoxného šachu sotva už budú prekonané. Len sa zahľaďte do dnešného problému, koľko myšlienkového bohatstva môže byť vtesnané do tak malého priestoru, ako je 64 polí, v tak krátkom útvare, ako je klasická dvojťažka.


28. Giorgio Guidelli

L'Alfiere di Re 1924

Mat 2. ťahom (10+11)Kontrolná notácia: biely Kg4, Dg8, Vh5, Sa8, Sh2, Je8, Jf4, Pc3, d7, f3 (10 kameňov), čierny Ke5, Vc4, Vg7, Se6, Jf5, Jg5, Pc5, c7, e3, h6, h7 (11), biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat.

Riešenie pošlite do 18. februára 1963 na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5. Uveďte v ňom prvý ťah (úvodník), hrozbu a jednotlivé maty, ktoré vychádzajú po obranách proti hrozbe. Osobitne si všimnite, že obranami sú už ľubovoľné ťahy jazdcov f5 a g5.

Riešenie problému č. 25 (Schneider): 1.Da6 hrozí 2.D:c6+ Kc4 3.b3 Je5 mat, 1...Vf6 2.Sb3+ Ke4 3.Jg5 mat, 1...Vg6 2.c4+ K:d4 3.Jf5 mat. Poloväzba je v tejto úlohe uskutočnená v tzv. predbežnej forme, pretože ju v základnej pozícii "nevidno" - väzba veží sa môže uplatniť až po vstupe č. kráľa na 4. rad. Veľmi pekným doplňujúcim motívom je prerušovanie strelcov. Aj po geometrickej stránke zaujímavá kombinácia.


Vzad <<  >> Vpred