Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 6, marec 1963)


Na našu otázku z druhého tohoročného čísla, ako často uverejňovať štúdie, väčšina čitateľov odpovedala asi takto: sú síce pekné, ale bude najlepšie, keď sa k nim vrátime až na jeseň. V jarnej riešiteľskej súťaži teda nachádzame opäť úlohy. Veríme, že s nimi budete spokojní, a to tým skôr, že sme predĺžili riešiteľskú lehotu. Takto spĺňame oprávnené želanie mnohých čitateľov, znechutených meškaním časopisu.


31. Samuel Loyd

La Stratégie 1867

Mat 3. ťahom (4+1)Kontrolná notácia: biely Ke6, Pf4, f7, h7 (4 kamene), čierny Kg7 (1), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 9. apríla 1963 na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5 - uveďte ho kompletne od úvodníka až do matu. Za správne riešenie dáme 3 body.

Riešenie problému č. 28 (Guidelli): 1.d8J hrozí 2.Jc6 mat, 1...Jg5 ľub+, Je4+, Jf5 ľub+, Jd4+ 2.D:g7, Jg6, D:e6, J:e6 mat. Šachy bielemu kráľovi, poloväzba, predĺžené obrany a odväzovania jazdca.

Odkazy redakcie. A. Kalita (Žilina): O rozličných problémových ideách, témach a ich motivovaní sa najviac môžete dozvedieť z knihy "353 šachových problémov". V rubrike musíme byť pre obmedzený rozsah veľmi struční. - G. Bálint (Banská Štiavnica): Materiály o šachových skladateľoch sú pomerne ťažko dostupné, ale budeme sa snažiť Vám vyhovieť. Nad diagramom je miesto a dátum prvého uverejnenia problému.


Vzad <<  >> Vpred