Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 5, marec 1963)


Dobrý vtip je vtip, ktorý sa rozšíri aj vtedy, keď ho neuverejnia. Stáva sa niekedy i šachovému problému, že ide "zo šachovnice na šachovnicu", že sa šíri ústnym podaním, netreba k nemu odborný komentár a každému sa páči. Takýto problém (hoci obyčajne bol už kedysi uverejnený) patrí do skupiny problémov populárnych a jeho hlavným znakom je nejaký "ostrý vtip". Problémom tohto druhu venujeme našu novú


Jarnú riešiteľskú súťaž

Bude do nej patriť 6 problémov, ktoré uverejníme v šiestich po sebe idúcich číslach, počnúc dnešným. Hodnotnými knižnými cenami odmeníme 6 riešiteľov s najväčším počtom bodov a 6 ďalších, ktorých určí žreb, musia však pritom správne rozriešiť aspoň dva problémy. Riešenia posielajte vždy do uvedeného termínu na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5. Každému účastníkovi súťaže prajeme pri riešení veľa šachového pôžitku!


30. Frederick Baird

Les Tours de Force sur l'Échiquier 1906

Mat 2. ťahom (10+10)Kontrolná notácia: biely Ka1, Dh1, Va5, Vc8, Sa8, Sb8, Jc1, Je1, Pf2, g4 (10 kameňov), čierny Kd4, Dh7, Ve2, Ve5, Sc2, Jg3, Jg5, Pb4, d5, e4 (10), biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat. Riešenie prvého problému do novej riešiteľskej súťaže pošlite najneskôr 26. marca 1963 - tentoraz stačí,keď uvediete úvodný ťah bieleho, ostatné je už samozrejmé. Za správne riešenie dáme 2 body.

Riešenie problému č. 27 (Bata): 1.Kg3 hrozí 2.Vh1 3.Vc1 mat, 1...c:b5 2.Dd6!, 1...c5 2.Jf4!, 1...c:d5 2.e5 atď. Čierny sa bráni prípravou šachu, súčasne si však blokuje pole - biely preto môže príslušným kameňom odtiahnuť, súčasne však musí zabrániť šachu!


Vzad <<  >> Vpred