Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 4, február 1963)


Celému svetu sú dnes známe veľké úspechy lotyšských šachistov, najmä exmajstra sveta Mihaila Taľa. Menej ľudí však vie, že v Rige vydávajú už štvrtý rok samostatný šachový polmesačník "Šahs", o ktorého úrovni najlepšie svedčí, že vychádza aj v preklade do ruštiny (pod názvom "Šachmaty"). Osobitne veľký význam má tento časopis pre propagáciu šachovej skladby. Nadmieru zaujímavú a prístupným spôsobom vedenú problémovú časť Šachmatov odporúčame všetkým čitateľom našej rubriky, ktorí sa chcú v tomto odvetví šachu zdokonaliť a získať prehľad po svetovej tvorbe.

Na záver zimnej riešiteľskej súťaže uverejňujeme štvorťažku jedného z najznámejších lotyšských skladateľov. Nájdete v nej vtipnú dvojvariantovú kombináciu, ktorej hlavnou náplňou sú vzájomné prerušovania čiernych figúr.


29. Imants Draiska

Turnaj Lotyšskej SSR 1957

Mat 4. ťahom (9+8)Kontrolná notácia: biely Kh2, Vc6, Vc7, Sb2, Jg2, Jg3, Pd2, e2, f2 (9 kameňov), čierny Kd5, Va4, Sa7, Jg8, Jh6, Pf7, g4, h3 (8) biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Riešenie pošlite do 4. marca 1963 na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5.

Riešenie problému č. 26 (Lošinskij): 1.Da4 hrozí 2.Sd6 mat, 1...D:e4 2.h8D mat (b8D? D:a1? Jc6? Da5?), 1...V:e4 2.b8D mat (D:a1? Jc6? Da5? h8D?), 1...S:e4 2.D:a1 mat (Jc6? Da5? h8D? b8D?), 1...J:e4 2.Jc6 mat (Da5? h8D? b8D? D:a1?), 1...f:e4 2.Da5 mat (h8D? b8D? D:a1? Jc6?), 1...K:e4 2.Sc3 mat! Jedna z najlepších dvojťažiek vôbec. Jej témou je blokovanie toho istého poľa piatimi kameňmi s kompletným antiduálom (4. stupňa). Rekord, ktorý s klasickými kameňmi už určite nebude prekonaný.


Vzad <<  >> Vpred