Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 7, apríl 1963)


Pod diagramom dnešného problému môže byť i jednoduchá štúdiová výzva "biely začne a vyhrá". Je to teda štúdia alebo úloha? Aj ryba, aj rak, ale ináč skutočne podarené dielo temer neznámeho autora. Asi ako porekadlo "Pomaly ďalej zájdeš", ktoré, ako vidno, je vhodné aj pre dámy.


32. Samuel R. Barrett

The Dubuque Chess Journal 1874

Mat 12. ťahom (5+3)Kontrolná notácia: biely Kd2, Dc2, Pe2, f2, g2 (5), čierny Ka1, Pa2, b2 (3), biely začne a dá mat najneskôr dvanástym ťahom. Riešenie pošlite do 23. apríla 1963 na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5. Správne riešenie ohodnotíme v rámci jarnej riešiteľskej súťaže 3 bodmi.

Riešenie problému č. 29 (Draiska): 1.d3 hrozí 2.e4+ V:e4 3.d:e4 mat (1...Jf6 2.S:f6), hlavné varianty vychádzajú po 1...Vd4 a 1...Sd4 (obranným motívom je prerušenie línie b2-e5). Pravda, ihneď sa ukáže nepriaznivý účinok týchto ťahov - vzájomné prerušenie čiernej veže a strelca: 2.Je3+ a 2.Jf4+. Po jedinej odpovedi 2...Ke5 sa obranné figúry dostávajú do väzby, čo biely využije v pokračovaní 3.Jc4+ a 3.Vc5+, aby po tematických ústupoch kráľa 3...Kf4 a 3...Kd6 dal maty s opätovným využitím vzájomného prerušenia: 4.Sc1 mat a 4.Je4 mat. Vzácne jednotná strategická náplň týchto variantov robí z úlohy dokonalú ukážku modernej štvorťažky.

Výsledok zimnej riešiteľskej súťaže uverejníme v nasledujúcom čísle.


Vzad <<  >> Vpred