Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(9. 1. 1981)


Úloha č. 855

Ing. Anton Bidleň, Humenné

Originál pre VN

Mat 2. krokom (9–9)Kontrolná notácia: b. Kh5, Dg1, Va4, Sc7, Sf1, Jd1, Jf7, Pd3, h2 (9), č. Kd5, Vc5, Sd2, Sd7, Jb4, Pc6, e4, e6, h3 (9).


Minulou úlohou č. 854 sme začali novú kvartálnu riešiteľskú súťaž.


Riešenie problému č. 850 od Milana Bednára z Kurimy. b. Kb2, Da1, Ve2, Sa7, Sh3, Ph2, h6 (7), č. Ke5, Se4 (2): 1.Dg1 tempo!, 1...Kd6 (Kd5) 2.Dc5 mat, 1...Kf6 2.Dg7 mat, 1...Kf4 2.Dg3 mat. Stará, dobre známa hviezdicová téma.


Stav riešiteľskej súťaže po 10. kole

I. Bandžuch (Spišské Vlachy), M. Bednár (Kurima), D. Hami (Košice), Ing. J. Kovalič (Spišská Nová Ves), J. Krištofóry (Iliašovce), J. Majerčin (Košice), V. Pipta (Trebišov), V. Skalský (Košice) a J. Skokan (Spišská Teplica) po 27 bodov. J. Fábry (Poprad) a F. Soták (Trebišov) po 26 bodov. Ing. A. Bidleň (Humenné), Z. Fenďa (Gelnica), F. Šimko (Prakovce) a S. Škerlík (Bardejov) po 25 bodov. S. Kovaľský (Gelnica) 23 bodov. L. Matoňák (Poprad) a S. Schullery (Bardejov) po 22 bodov. F. Svozil (Košice) 16 bodov. J. Savkanič (Dlhé nad Cirochou) 15 bodov. Ing. B. Tkáč (Bardejov) 13 bodov. P. Dzimko (Markušovce) 12 bodov. L. Kočík (Košice) 8 bodov. O. Mihalčo (Košice) 7 bodov. F. Dulák (Michalovce) 6 bodov. J. Šefčík (Bijacovce) 5 bodov.


Odkaz redakcie

Upozorňujeme všetkých riešiteľov, že postupne skrátime dátum uverejňovania riešení na 3 týždne odo dňa, keď bola úloha uverejnená. Za riešenia poslané po uverejnení riešenia (rozhoduje dátum poštovej pečiatky) body priznané nebudú.


Vzad <<  >> Vpred