Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(31. 12. 1980)


Žartovná úloha č. 854

Ing. Michal Piasecký, Košice

Originál pre VN

Mat 2. krokom (6–7)Kontrolná notácia: b. Ke1, Va1, Vd7, Sc5, Pa2, b3 (6), č. Kc3, Dd8, Sc1, Jd6, Pb4, c7, f6 (7). Táto úloha vznikla na základe nepresnej formulácie jedného pravidla v jednej starej šachovej príručke. Ktorého? To zatiaľ neprezradíme.


Riešenie problému č. 849 od J. Krištofóryho z Iliašoviec. b. Kd8, Da5, Vb4, Vg4, Sa3, Sh3, Jd7, Je4, Pa6, d2 (10), č. Ke6, Vf1, Sf7, Sh6, Jf5, Jg6, Pa7, c4, e7 (9): 1.Jc3 s hrozbou 2.Dd5 mat, 1...Kd6 2.Vb6 mat, 1...Je3 2.V:g6 mat, 1...Jf4 2.De5 mat. Ostatné kroky čierneho neprichádzajú do úvahy.


Stav riešiteľskej súťaže po 9. kole

I. Bandžuch (Spišské Vlachy), M. Bednár (Kurima), Z. Fenďa (Gelnica), D. Hami (Košice), Ing. J. Kovalič (Spišská Nová Ves), J. Krištofóry (Iliašovce), J. Majerčin (Košice), V. Pipta (Trebišov), V. Skalský (Košice), F. Šimko (Prakovce) a S. Škerlík (Bardejov) po 25 bodov. J. Fábry (Poprad) a F. Soták (Trebišov) po 24 bodov. Ing. A. Bidleň (Humenné), S. Kovaľský (Gelnica) a J. Skokan (Spišská Teplica) po 23 bodov. L. Matoňák (Poprad) 22 bodov. S. Schullery (Bardejov) 18 bodov. F. Svozil (Košice) 16 bodov. J. Savkanič (Dlhé nad Cirochou) a Ing. B. Tkáč (Bardejov) po 13 bodov. L. Kočík (Košice) 8 bodov. P. Dzimko (Markušovce) a O. Mihalčo (Košice) po 7 bodov. J. Šefčík (Bijacovce) 5 bodov. F. Dulák (Michalovce) 4 body.


Odkazy redakcie

Dezider Hami, Košice: Máte doteraz plný počet bodov.

Všetkým prispievateľom, riešiteľom a priaznivcom prajeme šťastlivý, veselý a úspešný nový rok 1981.


Vzad <<  >> Vpred