Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(23. 12. 1980)


Úloha č. 853

Carlos Alberto Peronace

Zlatá medaila na olympiáde 1952

Biely začína a vyhrá (5–6)Kontrolná notácia: b. Kc6, Ve7, Sc1, Pa2, a5 (5), č. Kh8, Pa3, a7, e4, g6, h2 (6).


Riešenie problému č. 848 od Petra Dursta z Vyšných Hágov. b. Kh4, Db2, Sc5, Ja5, Jg7, Pb4, c3, f3, g6 (9), č. Kd5, Jd1, Pc4, d3, e7, f7 (6): 1.Dd2 s hrozbou 2.Df4 a 3.Dd4 mat alebo De4 mat, 1...Ke5 2.Dg5+ f5 3.D:f5 mat, 1...e5 2.D:d3+ e:d3 3.c4 mat, 1...f5 2.Df4 e5 3.D:c4 mat, 1...Je3 2.D:e3 a mat ďalším krokom. 1...f:g5 2.D:g5+ e5 3.Dd8 mat. Ostatné kroky čierneho nemajú význam.


Stav riešiteľskej súťaže po 8. kole

I. Bandžuch (Spišské Vlachy), M. Bednár (Kurima), Ing. A. Bidleň (Humenné), S. Kovaľský (Gelnica), V. Skalský (Košice), J. Skokan (Spišská Teplica), S. Škerlík (Bardejov), Z. Fenďa (Gelnica), D. Hami (Košice) a F. Šimko (Prakovce) po 23 bodov. F. Soták (Trebišov) 22 bodov. Ing. J. Kovalič (Spišská Nová Ves), J. Krištofóry (Iliašovce), J. Majerčin (Košice) a L. Matoňák (Poprad) po 20 bodov. J. Fábry (Poprad) 19 bodov. V. Pipta (Trebišov) a S. Schullery (Bardejov) po 18 bodov. F. Svozil (Košice) 16 bodov. Ing. B. Tkáč (Bardejov) 11 bodov. J. Savkanič (Dlhé nad Cirochou) 10 bodov. L. Kočík (Košice) 8 bodov. O. Mihalčo (Košice) 7 bodov. P. Dzimko (Markušovce) a J. Šefčík (Bijacovce) po 5 bodov. F. Dulák (Michalovce) 4 body.


Odkaz redakcie

L. Matoňák, Poprad: Ak niekto nevie vyriešiť nejakú úlohu, má síce právo prehlásiť ju za neriešiteľnú, ale je prinajmenšom neslušné prehlásiť ju za vonkoncom nekorektnú, ako ste sa vyjadrili o peknej úlohe č. 848 od Petra Dursta.


Vzad <<  >> Vpred