Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(17. 1. 1978)


Problém č. 164

Juraj Brabec

II. cena

Šachové umenie 1975

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kh8 Da5 Va4 Vh4 Sd7 Jb1 Je5 Pc2 c6 d4 f2 f4 f6 g2 (14), č. Ke4 Da1 Ve1 Vh1 Sc1 Jh6 Pe7 f7 h2 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenia problémov č. 154 a 158 vyhrávajú: Dušan Kubány z Bratislavy, Ondrej Lehocký z Nových Zámkov, Peter Mojžiš z Banskej Bystrice, Vladimír Krejčí z Vrchlabí a Róbert Zbýňovský z Nových Zámkov.

Riešenie problému č. 161 (Sovík): Zdanlivé hry 1...d5, Ve5, Jf5~ 2.Jd2, D:e5, D:d4 mat, zvodnosť 1.Df7? hrozí 2.D:f5 mat, 1...Kd5, Ve5, Jf5~ 2.Jf6, Jd2, V:d4 mat. 1...Vf6!, riešenie 1.Dg5 hrozí 2.D:f5 mat, 1...Kd5, Ve5, Jf5~ 2.V:d4, Jf6, Jd2 mat. Zvodnosť a riešenie dávajú spolu cyklickú zámenu matov (Lačného tému) a zdanlivé hry pridávajú jednu zámenu obrany a dve zámeny matov Za tento mimoriadny výkon mal autor dostať prvú cenu a nie piatu pochvalnú zmienku.

Trojfázových zámen troch hier bolo dosiaľ zložených iba niekoľko desiatok – svedčí preto o vysokej úrovni našich dvojťažkárov, keď viacerí z nich zvládli túto náročnú oblasť problémovej tvorby, jedným z posledných úspechov Juraja Brabca je II. cena turnaja Šachového umenia 1975, v ktorej je téma "Z – 33" spracovaná s krásnou jednotou: zdanlivé hry sú 1...Se3, S:f4, D:d4 2.f3, Jd2, Jc3 mat a zvodnosť 1.Jc4?. Koľko rozličných obrán a matov sa vystrieda v celom obsahu?


Vzad <<  >> Vpred