Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(20. 6. 1959)


Úloha č. 30

Spyros Bikos, Grécko

Originál pre Smer

Mat 2. ťahom (7+5)Kontrolná notácia: b. Ke7, Dc6, Vh5, Sf1, Jd3, Jg3, Pd2 (7), č. Kd4, Vh2, Sf5, Je2, Pc7 (5) – mat 2. ťahom. Všimnite si podobnosť s autorovou úlohou, uverejnenou v Smere pod č. 19 (4. IV. 1959). Riešenie zašlite do 14 dní na adresu: Jozef Linder, Žiar nad Hronom, Partizánska č. 135.

Riešenie úlohy č. 23 (inž. Mikan): 1.Df4–d6! tempo K:f1 2.Dd1 mat, 1...K:h1 2.Dh2 mat. Úloha obsahuje dve zvodnosti 1.Dg3+? nejde pre K:f1 a 1.Dg4+?, nejde zas len pre K:h1!


Philidorova obrana

Tak sa nazýva otvorenie partie, ktoré vzniká po ťahoch: 1.e4 e5 2.Jf3 d6. Ak ste si všimli aj naše dve ukážky nesprávneho otvorenia, uverejnené na začiatku nášho seriálu článkov o chybách v otvorení (Smer č. 23), začínajú sa ťahmi Philidorovej obrany.

Ukážme si ďalšie typické prípady nesprávneho otvorenia v Philidorovej obrane. Na záver pojednania ukážme správny postup v tejto obrane, aby sme čitateľom zahnali akékoľvek obavy, že sa Philidorova obrana nedá bezpečne hrať. Pri menšej nepozornosti môže dôjsť dosť zavčasu k neočakávanému úderu na kráľovskom krídle čierneho ako to veľmi pekne ilustruje ďalší náš príklad: 1.e4 e5 2.Jf3 d6 3.d4 Jd7 4.Sc4 c6. (Chybou by bolo 4...Se7? pre 5.d:e5 J:e5 6.J:e5 d:e5 7.Dh5! ani opačné branie 5...d:e5 nie je lepšie pre 6.Dd5!) 5.Jg5 (biely stavia pascu!) 5...Jh6 6.0-0 Se7? (čierny vôbec zámer bieleho nevystihol, počítal len s možnosťou úderu na f7. Správne mal hrať 6...Jb6 7.Sb3 a až potom 7...Se7). Za túto malú nepozornosť ho čaká v nasledujúcich ťahoch neočakávané prekvapenie 7.Je6!! f:e6 8.S:h6 g:h6 niet už záchrany. (Na 8...Jb6 by nasledovalo 9.S:g7 Vg8 10.Dh5+ Kd7 11.S:e6+ s ďalšími stratami) 9.Dh5+ Kf8 10.S:e6 De8 11.Dh6 mat.

V našej rubrike Smeru č. 23, sme položili našim čitateľom dve otázky: a) kde urobil čierny chybu v uverejnenej partii. b) čo by hral biely v 8. ťahu, keby hral čierny 7...K:e6? Riešenie je jednoduché a iste nedalo vám veľa námahy pri analýzach tejto partie. Zrejme chybne hral čierny v 5. ťahu keď ťahom Jd7? uzavrel svoju dôležitú obrannú figúru Sc8, zvlášť potrebnú v Philidorovej obrane, kde často dochádza k útoku na bod f7. Na 7...K:e6 nasledovalo by 8.Dd5+ Kf6 9.Df5 mat.

Na záver opäť niečo na premýšľanie našim čitateľom. Uvedieme partiu, kde ku katastrofe vedie ťah čierneho pešiakom na h6, čo je u začiatočníkov samozrejmosťou: 1.e4 e5 2.Jf3 d6 3.d4 Jd7 4.Sc4 h6? (na tomto mieste správne je 4...c6) 5.d:e5 d:e5 (5...J:e5? 6.J:e5 d:e5 7.S:f7+ atď.) 6.S:f7+ K:f7 7.J:e5+ Kf6 (už je partia prehraná, nezáleží na tom, kde č. kráľ odstúpi) 8.Dd5 (silný je aj ťah 8.Dd4). 8...Je7. (Dlhšie sa čierny mohol brániť ťahom 8...De8, úplne zlý je ťah 8...De7? 9.Jg4+ a mat nasledujúcim ťahom). 9.Df7+ K:e5 a pre nedostatok miesta ako ďalšiu úlohu ponechávame čitateľom partiu dohrať. Riešenie zašlite do 14 dní na adresu autora. Správne riešenie hodnotíme do štvrťročnej súťaže dvoma bodmi.


Vzad <<  >> Vpred