Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

( 6. 6. 1959)


Úloha č. 28

A. M. Nižnij, Moskva

Originál pre Smer

Mat 2. ťahom (13+4)Kontrolná notácia: b. Ke1, Dg6, Vc2, Vf2, Sb3, Se5, Jc4, Jf3, Pb2, d2, f5, h3, h4 (13), č. Ke4, Pd4, f7, h5 (4) – mat 2. ťahom. Riešenie zasielajte do 14 dní na adresu: Jozef Linder, Žiar nad Hronom, Partizánska č. 135.

Riešenie úlohy č. 21 (Overkamp): 1.Sf5–d3 2.Dg4 mat, 1...d5 2.Vf3 mat, 1...Je3 2.D:d6 mat, 1...Jf2 2.Sh2 mat, 1...Sd5 2.J:d5 mat, 1...f:e6 2.J:g6 mat. Úloha má peknú zvodnosť 1.Se4? hr. 2.Dg4 mat, 1...d5 2.Dd6 mat, 1...Je3 2.Vf3 mat, 1...Jf2 2.J:g2 mat, 1...Sd5 2.D:d6 mat, ale po 1...Dg3 (D:h4, Vg3) nejde mat. Všimnite si prvé dva varianty v riešení a vo zvodnosti. Maty s obranami sú vzájomne vymenené. Tejto vzájomnej zámene dvoch matov s dvomi obranami sa hovorí v problémovej terminológii reciproká zámena matov. Ostatné varianty tvoria voľnú zámenu matov.


Hrajte pozorne od prvého ťahu

Po krátkej prestávke opäť sa vraciame k praktickej hre. Naša súťaž v hádaní ťahov bola medzi čitateľmi obľúbená, preto začíname uverejňovať opäť seriál pútavých článkov pre tých, ktorí sa chcú v praktickej hre zdokonaliť. Článok zameriame na kombinácie v otvorení hry. Samozrejme každý zakončíme úlohou pre tých, ktorí si chcú skontrolovať svoj šachový dôvtip.

Mnohí šachisti sa neprávom domnievajú, že prvé ťahy na šachovnici nemôžu nijako vážne hre ublížiť a preto v tejto počiatočnej fáze hry hrajú celkom mechanicky bez väčšieho rozmýšľania. Na praktických príkladoch si ukážeme sériu prípadov kam takýto spôsob hry vedie.

Od XVIII. storočia je v šachovej praxi známa kombinácia francúzskeho šachového majstra Légala: 1.e4 e5 2.Jf3 d6 3.Sc4 Sg4 4.Jc3 h6? (typická chyba začiatočníkov. Najprv treba vyvinúť úderné figúry, takéto ťahy majú čas vtedy, keď ich situácia vynúti) 5.J:e5 S:d1 6.S:f7+ Ke7 7.Jd5 mat. Légalovu kombináciu doporučujeme všetkým si osvojiť. Úder na bod f7 je veľmi častý, ako ukazuje aj ďalší príklad: 1.e4 e5 2.Jf3 d6 3.Sc4 Se7 4.d4 e:d4 5.J:d4 Jd7 6.S:f7+ K:f7 7.Je6 De8 8.J:c7 Dd8 9.Dd5+ a čierny sa vzdal. To je prvá riešiteľská úloha nášho seriálu. Do 14 dní nám napíšte: a) kde urobil čierny základnú chybu, b) čo by nasledovalo, keby čierny miesto 7...De8 hral 7...K:e6). Riešenie.


Vzad <<  >> Vpred