Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(30. 5. 1959)


Úloha č. 27

Alexander Pituk, Banská Štiavnica

Originál pre Smer

Mat 2. ťahom (8+9)Kontrolná notácia: b. Kb1, Df2, Vd4, Sh4, Jb3, Jd5, Pc2, e2 (8), č. Kd1, Dh5, Vh1, Vh2, Sc4, Ja2, Jg2, Pd3, f3 (9) – mat 2. ťahom. Riešenie zasielajte do 14 dní na adresu: Jozef Linder, Žiar nad Hronom, Partizánska č. 135.

Riešenie úlohy č. 20 (Maryško): 1.Je6–d8 hr. 2.V:e5 mat, 1...J:e7 2.Jf6 mat, 1...Se6 2.S:f3 mat, 1...Ke4 2.V:d4 mat, 1...e4 2.Vd7 mat, 1...Se4 2.Vd7 mat.


Zaslúžené ocenenie

Pri krajskej konferencii ČSTV na Sliači dňa 26. apríla 1959 odovzdali dvom zaslúžilým šachovým pracovníkom Alexandrovi Pitukovi a Jozefovi Gajdárovi diplom a medailu I. stupňa za zásluhy o rozvoj telovýchovy a športu, ako výraz vysokého ocenenia ich dlhoročnej priekopníckej práce na poli rozvoja šachového športu. Pozastavme sa trochu nad touto významnou udalosťou. Je všeobecne známe, že je mnoho tých, ktorí si radi zahrajú šachovú partiu, ale ďaleko menej tých, ktorí celý svoj život zasvätili práci na šachovom poli. K tomu treba kus srdca, treba si vedieť odrieknuť i pôžitok z pekne vyhranej partie. Úspech kolektívu, lebo úspech z vydarenej akcie nahradí to, čo iným poskytuje úspech za šachovnicou.

Naši mladí šachisti dobre poznajú s. Jozefa Gajdára z Lučenca, ktorému ani vysoký vek neuberá na eláne. Vytrvale prispieva k rastu šachového športu v radoch mládeže. Je už viac rokov predsedom komisie mládeže šachovej sekcie KV ČSTV, vzorne sa stará o výchovu mladých šachistov, vydáva pre nich mesačný informačný bulletin. (Ak ho váš šachový krúžok na škole nedostáva, vyžiadajte si ho na adrese: Jozef Gajdár, Lučenec, Fučíkova č. 11/a). Okrem toho má ako predseda šachovej sekcie OV ČSTV v Lučenci veľký podiel na rozvoji šachu v tomto okrese, ktorý patrí medzi najlepšie v kraji.

Súdruha Alexandra Pituka poznajú z problémovej tvorby aj naši riešitelia. Patrí medzi prvých priekopníkov problémového šachu na Slovensku. Svojou tvorbou je známy v celom svete a v odvetví dvojťažiek uznávanou svetovou triedou. Je viacnásobným preborníkom ČSR v dvojťažkách, kde má len jedného vážneho súpera vo svojom odchovancovi – s. Lačnom. Jeho vysoká kvalifikácia bola uznaná aj tým, že bol medzinárodnou federáciou šachu menovaný medzinárodným rozhodcom. Okrem toho je v celom kraji známy ako neúnavný organizátor a pracovník, či už pri usporiadaní akýchkoľvek akcií, alebo ako ústredný rozhodca a vychovávateľ rozhodcov. Celý svoj život zasvätil šachu. Ozajstný príklad a vzor zaslúžilého šachového pracovníka.


Vzad <<  >> Vpred