Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(18. 7. 1959)


Úloha č. 34

Miloš Maryško, Zlatá Olešnice

Originál pre Smer

Mat 2. ťahom (7+8)Kontrolná notácia: b. Kf2, Db8, Vd1, Vf7, Sg8, Jg5, Pg4 (7), č. Ke5, Va5, Sc6, Sh8, Jd4, Pa4, d6, g6 (8) – mat 2. ťahom. Riešenie zašlite do 14 dní na adresu: Jozef Linder, Žiar nad Hronom, Partizánska č. 135.

Riešenie úlohy č. 27 (Pituk): 1.e2–e4! hr. 2.Dd2 mat, 1...Dg5 (h6) 2.D:f3 mat, 1...S:b3 2.V:d3 mat, 1...Jg2~ 2.Je3 mat, 1...Jc3+ 2.J:c3 mat. Na pohľad zdanlivo každý ťah Pe2 je správny, lebo každým jeho pohybom vytvára hrozbu 2.Dd2 mat. Avšak 1.e3? je nesprávne pre 1...Jg2~!, 1.e:d3? pre 1...S:b3! a nejde ani 1.e:f3? pre 1...Dg5! V rukách umelca sa i hra pešiaka sláva pestrá a mnohotvárna.


Ako hrajú mladí kandidáti šachového majstrovstva?

Našich čitateľov sme informovali, že na Sliači prebiehal polofinálový turnaj šachového preboru ČSR dorastencov. Vybrali sme z tohto turnaja peknú bojovú partiu, ktorá svedčí o zdravom vzťahu našej mladej šachovej generácie k šachovej hre.


Biely: Navrátil (Olomouc) – Čierny: Vintr (Cheb)

Sliač, 8. 7. 1959

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Jf6 4.Jc3 (málo obľúbené pokračovanie v hre dvoch jazdcov v obrane, pretože čiernemu umožňuje pohodlnú hru) 4...J:e4 5.S:f7+ K:f7 6.J:e4 d5 7.Jeg5+ (keď sa už biely vydal na tŕnistú cestu v spleti variant, mal aspoň voliť lepší ťah 7.Jg3, lebo čierni pešiaci v centre sú nepríjemní) 7...Kg8 8.d3 h6 9.Jh3 Sg4 10.Jhg1 Sd6 11.h3 Sh5 12.g4 Sg6 13.Se3? d4 14.Sd2 Kh7 15.h4 e4 16.h5 Sf7 17.d:e4 Ve8 18.De2? (veľa nepomôže, väzba dámy je ďalšia výhoda čierneho) 18...Sd5 19.0-0-0 S:e4 20.Ve1 Df6 21.g5 Df5 22.Jh4 Dd5 23.c4 d:c3 e.p. 24.g6+ Kg8 25.S:c3? (chyba, ktorá umožňuje rýchly a pekný záver, avšak biely partiu i tak prehral) 25...Sf4+ a biely vzdal, lebo po 26.Sd2 nasleduje 26...Dc4+ 27.Kd1 Dc2 mat. Pekný príklad a vzor aj pre skúsených šachistov.


Vzad <<  >> Vpred