Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(26. 11. 1960)


Úloha č. 95

Abel S. Ajrapetjan, Stavropoľ, SSSR

Originál pre Smer

Mat 2. ťahom (8+6)Kontrolná notácia: b. Kg8, Vb5, Vh7, Sb8, Se8, Je7, Jh5, Pe4 (8), č. Ke6, Va5, Se3, Sh3, Jb6, Pe5 (6) – mat 2. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Novým riešiteľom podmienky riešiteľskej súťaže pošleme.

Riešenie úlohy č. 86 (Bobek): 1.De7–b4 hr. 2.Dh5, Jc5 mat, 1...V~ 2.Sb7, ale i Db7 mat – duál, 1...Vc6, De7 2.Se2, Jc7 mat.


Šach v ŠHM

Ďalšiemu masovému rozvoju šachu v radoch mládeže v značnej miere prispejú šachové súťaže v rámci ŠHM. Toho roku je to po prvý raz, čo šachy zaradili do týchto populárnych súťaží mládeže. Šachové súťaže ŠHM sú pre všetku mládež do 18 rokov organizovanú i neorganizovanú. Súťaži sa v dvoch kategóriách: žiaci (žiačky) vo veku 11–14 rokov, dorastenci (dorastenky) vo veku 15–18 rokov. V súťaži jednotlivcov I. kolo hrá sa na školách v rámci tried, na dedinách v rámci krúžkov ČSM jednokolove v skupinách maximálne o 12 účastníkoch. Pri menšom počte ako 6 súťažiacich sa hrá dvojkolove. Termín pre ukončenie I. kola do 10. XII. 1960. Bližšie informácie vám poskytnú šachové sekcie pri OV ČSTV. Zaslané výsledky na adresu vedúceho rubriky budeme uverejňovať.


Vzad <<  >> Vpred