Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(15. 2. 1961)


Riešenie úlohy č. 93 (xxx): Autorova intencia 1.Df3–c6! Vedľajšie riešenie 1.Je2+!

Riešenie úlohy č. 94 (Galla): Úloha úplne demolovaná: 1.Da7–a1? (autorovo riešenie) tiež nejde pre 1...Dd1+! Okrem toho dve vedľajšie riešenia 1.Jf3+! a 1.Sh2+!

Riešenie úlohy č. 95 (Ajrapetjan): 1.Je7–c8! hr. 2.Ve7 mat, 1...Sc5, Sg5, Va7, J:c8 2.Vh6, V:e5, Sd7 mat.


Vzad <<  >> Vpred