Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(11. 7. 1959)


Úloha č. 33

Talip Ch. Amirov, Nachodka, SSSR

Originál pre Smer

Mat 2. ťahom (3+5)Kontrolná notácia: b. Kh8, Dg3, Vg7 (3), č. Kf8, Ve2, Vf2, Jg8, Ph6 (5) – mat 2. ťahom. Vítame medzi našimi prispievateľmi nového spolupracovníka, známeho sovietskeho skladateľa. Riešenie zašlite do 14 dní na adresu: Jozef Linder, Žiar nad Hronom, Partizánska 135.

Riešenie úlohy č. 26 (Maryško): 1.f6–f7 hr. 2.S:h8 mat, 1...S:e5 2.D:e5 mat, 1...Dd5 2.Dg6 mat, 1...b4 2.Dc4 mat, 1...Jd3 2.Jc3 mat, 1...Jg4 2.d3 mat.


Z krajského preboru jednotlivcov

V minulých číslach sme informovali našich čitateľov o priebehu krajského šachového preboru jednotlivcov. Dnes prinášame jednu ukážku z turnaja. V nej vítaz turnaja zrozumiteľným spôsobom uplatňuje svoju prevahu v centre. Partia názorne ilustruje silu voľného pešiaka.


Biely: Inž. Kövári – Čierny: Tepper

Banská Bystrica, 22. 6. 1959

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Sc5 4.d3 (kľudnejšie pokračovanie, menej hrávané. Častejšie sa hráva 4.c3 s prechodom do variant klasického systému talianskej hry) 4...Jf6 5.0-0 d6 6.h3 h6 7.Se3 Sb6 8.Jc3 0-0 9.Jd5? (chybný ťah, ktorý umožní čiernemu získať rozhodujúcu prevahu v centre) 9...J:d5 10.S:d5 Je7 11.Jd2 J:d5 12.e:d5 f5 13.S:b6 a:b6 14.f4 Df6 15.b3 e4 16.d:e4 Dd4+ 17.Kh1 f:e4 (voľný pešiak e4 stáva sa pre bieleho nepríjemným) 18.c4 Sd7 19.a4 Vae8 20.Va2 e3 21.Jf3 D:f4 22.Ve2 De4 (s hrozbou S:h3) 23.Kh2 g5 24.Db1 g4 25.D:e4 V:e4 26.h:g4 S:g4 27.Kg3 h5 28.Vh1 Kg7 29.Jg5 (posledný pokus bieleho o likvidáciu pešiaka e3) 29...S:e2 30.J:e4 Sf1 (marí posledné nádeje bieleho na záchranu, prečo ešte pokračoval biely v hre, ťažko posúdiť) 31.Jg5 e2 32.Je6+ Kg8 a biely vzdal.


Na záver jeden oriešok

Prv než si zasadnete za šachovnicu k riešeniu nášho orieška, prelistujte si naše rubriky a zopakujte si poučky v nich uverejnené. Možno sa vám zídu pri riešení. Správne riešenie došlé do 14 dní hodnotíme dvoma bodmi.

Kontrolná notácia: b. Kh1, Dc2, Va1, Vf2, Jf3, Jg1, Pa2, b2, d4, e3, g2, h3 (12), č. Kg7, Dd6, Vc8, Ve8, Je4, Pa7, b7, c6, d5, f5, g6, h6 (12) – čierny ťahá a vyhrá.


Vzad <<  >> Vpred