Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(23. 5. 1959)


Úloha č. 26

Miloš Maryško, Zlatá Olešnice

Originál pre Smer

Mat 2. ťahom (10+12)Kontrolná notácia: b. Kg5, De6, Vb3, Se5, Jd1, Pb2, d2, d6, f4, f6 (10), č. Ke4, Db7, Va5, Ve2, Sh8, Jf2, Pb5, c7, f3, g3, g6, h3 (12) – mat 2. ťahom. Riešenie zasielajte do 14 dní na adresu: Jozef Linder, Žiar nad Hronom, Partizánska č. 135.

Riešenie úlohy č. 19 (Bikos): 1.Jd3–e5 hr. 2.Dd6 mat, 1...Jb4 2.Dc5 mat, 1...Se6 2.V:d1 mat, 1...Se4 2.Dc4 mat, 1...K:e5 2.De4 mat, 1...Jc3 (Jf4) 2.Jf3 mat. Je to ďalšia úloha na tému Ruchlis, lebo pred úvodníkom vidíme na iné obranné ťahy čierneho tie isté maty: 1...Jb4 2.Dc4 mat, 1...Jc3 (Jf4) 2.Dc5 mat, 1...K:d3 2.V:d1 mat, 1...Se4 2.D:e4 mat, 1...Se6 2.De4 mat.


Z krajského šachového preboru

Krajský šachový prebor družstiev vrcholí. I keď na prvenstvo ašpirujú len TSZ Lučenec a Lokomotíva B. Bystrica, o ďalšom poradí rozhodne až posledné kolo. Zvlášť potešiteľné je vzchopenie sa šachistov v B. Bystrici, ktorí po dvojročnom "odpočinku" vykazujú opäť stúpajúcu tendenciu. Je to iste chvályhodný výsledok obetavej práce niekoľkých šachových nadšencov z Banskej Bystrice, ktorým nie je ľahostajné, či sa v B. Bystrici budú či nebudú hrať šachy.

Z krajského preboru družstiev prinášame zaujímavú miniatúrku z boja šachistov Lokomotíva B. Bystrica – Baník B. Štiavnica, ktorý sa hral 2. V. 1959 v B. Bystrici a skončil sa víťazstvom domácich v pomere 7:3. Partia názorne ilustruje zanedbanie vývinu a jeho rázneho využitia. Biely: Hütter (B. Bystrica) – čierny: Zimmermann (B. Štiavnica). 1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.c3 a6 4.d4 c:d4 5.c:d4 d5? 6.e:d5 D:d5 (predčasné a nezvyklé zasiahnutie čiernej dámy do hry v sicílskej obrane) 7.Jc3 Dd6 8.Se2 Jf6 9.Se3 Sf5 (bezvýznamný ťah, radšej mal pristúpiť k vývinu Sf8) 10.0-0 e6 11.Db3 Dc7 12.d5 Jb4 13.Vac1 Db8 14.d:e6 S:e6 15.Sc4 S:c4 16.D:c4 h6??? (partiu bolo možno ešte hrať po ťahu 16...Se7) 17.Vfe1 a čierny vzdal, lebo už nemá dostatočnej obrany proti všetkým útočným hrozbám.

Riešenie orieška z č. 13: Pokus 1...Vh1+ 2.K:h1 g:f2, v tomto oriešku zrejme nejde pre 3.Vf5!!! K:f5 4.g4+ K:g4 5.Kg2 a biely vyhrá. Oriešok, zdá sa, bol pre našich riešiteľov dosť ťažký, keďže viacerí sa uspokojili riešením prvých dvoch ťahov a po 2...g:f2 pokladali partiu za vyhranú pre čierneho. Správne riešenie našiel len J. Soršák zo Šiah. Preto v budúcnosti viac trpezlivosti.


Vzad <<  >> Vpred