Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

( 4. 4. 1959)


Úloha č. 19

Spyros Bikos, Grécko

Originál pre Smer

Mat 2. ťahom (8+10)Kontrolná notácia: b. Ke7, Dc6, Vc1, Vh5, Sa5, Sf1, Jd3, Jg3 (8), č. Kd4, Vd1, Vh2, Sa1, Sf5, Jc2, Je2, Pa7, e3, g6 (10) – mat 2. ťahom. Prvá úloha do našej II. štvrťročnej riešiteľskej súťaže.

Dnešnou úlohou otvárame II. štvrťročnú riešiteľskú súťaž, v ktorej budeme pravidelne týždenne uverejňovať jednu dvojťažku. Za správne riešenie budeme počítať 2 body, za každé preukázateľné vedľajšie riešenie tiež 2 body a za duál v tematických hrách 1 bod. Okrem toho v každej rubrike uverejníme na riešenie diagram z praktickej hry. Bodové ohodnotenie tohoto oznámime pri uverejnení. Riešenie zasielajte vždy do 14 dní po uverejnení na adresu: Jozef Linder, Hájniky č. 14, okres Zvolen. Piatich najlepších riešiteľov odmeníme knižnými cenami.

Riešenie úlohy č. 11 (Pituk): 1.Jf7! hr. 2.Dd3 mat, 1...Ve4 2.Jf3 mat, (2.Sg7? De5?) 1...Se4 2.Sg7 mat, (2.Jf3? De5?) 1...Je4 2.De5 mat (2.Jf3? Sg7?) 1...Ve3 2.S:e3 mat, 1...V:d2 2.De5 mat, 1...K:c4 2.De4 mat – táto varianta vyjadruje obsah II. medzinárodného tematického turnaja BABY 1959. (Väzba 3 čiernych figúr) Zvodnosti: 1.Df4? Se4+!, 1.Je5~? V:e7!, 1.J:c6? D:c6!, 1.Sg7? Vh2+!, 1.S:e2? J:d2! Pred kľúčom: 1...V:e5 2.Dd3 mat, 1...Je4 2.J5f3 mat. Táto bohatá úloha obdržala v problémovom turnaji ŠVTVŠ r. 1956 III. cenu, dodatočne však bola diskvalifikovaná pre obsahovú totožnosť s úlohou: J. J. Rietveld, BCF 1938–39. (b. Kg1, De3, Vb6, Vh6, Sa3, Sf1, Jc5, Jd1, Pd3, f5 – č. Kd5, Dh8, Vb4, Vc8, Sf6, Ja7, Jc6, Pb3, e7, f7, g3, mat 2. ťahom, 1.Ja6). Z toho vidieť, aké ťažké je dnes vytvoriť peknú, bohato obsažnú úlohu.


Malý aprílový žart

Od nepamäti je prvý apríl dňom, kedy si môžeme beztrestne so svojimi blízkymi zažartovať. Nenahneváte sa iste preto ani vy na nás, ak niečo podobného, milí čitatelia, spáchame v tomto prvoaprílovom období na vás.

Mnohí z vás sa iste začudujú, čo môže byť v hre šachových figúr žartovného. No predsa v tom niečo je. Vážneho a pozorného riešiteľa iste môže "dopáliť" autor–skladateľ, ktorý mu predloží na riešenie napr. takúto úlohu: b. Kd4, Vd2, Pd7 (3), č. Kd6 (1) s podmienkou mat 3. ťahom. Darmo by sa riešiteľ celé hodiny pokúšal toto vyriešiť svojimi šachovými schopnosťami, ak sa nedovtípi, že úloha je žartom, založenom na vybočení z hracích šachových pravidiel. K vyriešeniu možno dospieť len premenou pešiaka na bieleho kráľa, čo v bežnej šachovej hre je absolútne neprípustné. Potom je riešenie nasledovné: 1.d8K Kc6 (Ke6) 2.Vb2 (Vf2) Kd6 3.Vb6 (Vf6) mat. Podobná je táto úloha: b. Ka4, Dd7, Pb7 (3), č. Ka6, Sa7, Pb6 (3), mat 2. ťahom. Riešenie 1.b7–b8 čierny strelec b5+ 2.D:b5 mat.


My vám dnes predkladáme na vyriešenie pripojený diagram.Oriešok č. 14Podmienka je nasledovná: treba zmatovať čierneho kráľa troma ťahmi, ale bez toho, že by ste sa čo len dotkli bieleho kameňa, ktoré ostávajú na svojich pôvodných miestach. Za správne vyriešenie, ktoré nám pošlite do 14 dní, vám do štvrťročnej riešiteľskej súťaže započítame dva body.


Drobničky z kraja

* V nedeľu, 22. marca otvorili krajský šachový prebor družstiev. Zúčastňujú sa ho: Lokomotíva Banská Bystrica, Lokomotíva Rimavská Sobota, TSZ Lučenec, Slovan Šafárikovo, Iskra Utekáč a Baník Banská Štiavnica.

* V Šahách sa skončil okresný prebor dorastu. Prvé dve miesta obsadili Soršák a Surdi s rovnakým počtom bodov. O titul preborníka okresu hrajú práve medzi sebou užší zápas na 4 kolá.


Vzad <<  >> Vpred