Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(28. 3. 1959)


Úloha č. 18

Jaroslav Hronec, Lučenec

Originál pre Smer

Mat 2. ťahom (8+8)Kontrolná notácia: b. Ka8, Va3, Vd5, Sh8, Jb6, Jc8, Pc4, g4 (8), č. Ke6, Sh1, Sh4, Jd8, Jg5, Pf7, h3, h7 (8) – mat 2. ťahom. Posledná úloha do našej štvrťročnej riešiteľskej súťaže. Riešenia zašlite do 14 dní na adresu: Jozef Linder, Hájniky č. 14, okres Zvolen.

Riešenie úlohy č. 10 (Pituk): 1.Je3–d5 hr. 2.D:f4 mat, 1...V:d5 2.J:f6 mat, 1...Je:d5 2.Sf5 mat, 1...Jf:d5 2.d3 mat, 1...Jd3 2.c:d3 mat, 1...f:e5 2.Jg5 mat, 1...K:e5 2.Jdf6 mat. Správne mnohí naši riešitelia vystihli, že posledný variant (Ke5) vyjadruje tému II. medzinárodného problémového turnaja KV ČSTV: viazanie troch figúr po obrannom ťahu čierneho kráľa.


Sila zvyku?

Začiatočníci, keď už chápu podstatu šachového boja, sú veľmi usilovní a vnímaví. Radi si osvojujú rôzne vtipné obraty, ktoré kdesi v partii, alebo v nejakej knihe postrehnú. Mnoho ráz si však začiatočník osvojuje takúto zaujímavosť, – "novinku" len mechanicky, ako keď si napr. prváčik namemoruje básničku od slova, do slova, ktorej obsahu vôbec nerozumie. Ani šachista–začiatočník mnoho ráz nerozumie skutočnému obsahu kombinácie, pokladá za dostatočné, keď pozná presný sled ťahov. Keď potom pri skutočnej partii spustí tento šachista svoju nacvičenú "špecialitu" na svojho súpera v presnom poradí ťahov tak, ako sa to najprv dobre naučil, s prekvapením obyčajne zistí, že jeho kombinácia má "dieru". V r. 1925 v postavení b. Kg1, Vc4, Ve1, Pa2, b3, d5, f2, g2, (8), č. Ka7, Vc8, Vh8, Pa6, b7, e3 (6), prekvapil vedúci čiernych, slávny Nimcovič svojho bieleho súpera efektnou kombináciou: 1...Vh1 2.K:h1 e:f2!!! a biely sa vzdal, lebo nemôže naraz čeliť hrozbám: Vh8 mat a aj f:e1D. Vtipná kombinácia, ktorá mala svojich nasledovníkov, napr. v Zürichu v r. 1930 – b. Kh1, Vc7, Vf1, Pa2, b2, c2, g2, h2 (8), č. Kg6, Vh8, Je4, Jg4, Pa4, b7, d5, h4 (8), s podobným záverom: 1...Jg3 2.h:g3 h:g3 3.Kg1 Jf2 (s hrozbou Vh1 mat) 4.V:f2 Vh1!! 5.K:h1 g:f2 s nezadržateľnou premenou pešiaka. A tak by sme sa už zoznámili so zaujímavou kombináciou, v ktorej sa dôvtipným spôsobom za pomoci obete veže uplatní prielom zdanlivo bezvýznamného pešiaka.


Na záver sme pre vás pripravili ukážku hry jedného učenlivého amatéra.Oriešok č. 13Pozícia diagramu vznikla v jednej partii majstra Richtera v Berlíne r. 1930, ktorý ako vedúci bielych mal proti sebe zdatného amatéra, ktorý už čosi videl a niečo aj vedel. Ako to skončilo? Nevieme. Vieme len toľko, že amatér – vodca čiernych kameňov začal "veľkorysú kombináciu", a ako táto skončila? Na to si počkáme na správy od vás. Iste nám napíšete do týždňa výsledok tohto súboja. Správnych riešiteľov uverejníme.


Vzad <<  >> Vpred