Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(21. 3. 1959)


Úloha č. 17

Dumitru Raducanescu, Rumunsko

Originál pre Smer

Mat 2. ťahom (11+5)Kontrolná notácia: b. Ke7, Da2, Vg8, Vh2, Se2, Jc5, Pb3, d3, d4, h4, h6 (11), č. Kf4, Sg6, Pe3, e4, h7 (5) – mat 2. ťahom. Úloha s bohatým obsahom. Pozor na zdanlivé hry. Riešenie zasielajte do 14 dní na adresu: Jozef Linder, Hájniky č. 14, okres Zvolen.

Riešenie úlohy č. 9 (Pituk): Z postavy vidíme, že na každý ťah čierneho ide mat. 1...Kc5 2.S:e3 mat, 1...Ke5 2.d4 mat, 1...S~ 2.Sf6 mat. Riešenie je teda zdanlivo jednoduché: treba nájsť taký vyčkávajúci ťah, ktorým sa pozícia diagramu podstatne neporuší a vyjdú nám viditeľné maty. Kto by len takto uvažoval, k riešeniu by sa asi nedostal, lebo taký vyčkávajúci ťah by nenašiel. Riešenie: 1.Jd5 a teraz na tie isté ťahy 1...Kc5 2.d4 mat, 1...Ke5 2.Sf6 mat, a 1...S~ 2.S:e3 mat, vychádzajú iné maty. Je to tempová úloha typu White to play (medzinárodný problémový názov znamenajúci: "biely na ťahu") so zámenou matov. V tomto prípade je to cyklická zámena nám už známa "téma Lačný" (viď. naše úlohy č. 5 a č. 6).


Rozhodujúci ťah

Šachové myslenie u šachistu–začiatočníka sa začína vtedy, keď si tento pri hre začína vytvárať prvé "strategické plány", že chytí súperovi figúru, že ho chytí na "vidličku" a pod. Samozrejme tento stratég sa spolieha často na súperovu slepotu. Ďalším svojím rastom však každý začiatočník príde na to sám, že tieto "strategické ťahy" sa neosvedčujú, že sú veľmi priehľadné.

Skúsenejší šachista už vie, že k tomu, aby prevýšil v hre svojho súpera potrebuje viac, ako spoliehať sa na súperovu šachovú slepotu. Potrebuje predovšetkým ďalej vidieť a svoj útočný manéver skryť do väčšieho počtu ťahov, pričom aj predvída najlepšie súperove ťahy.

Cení sa však šachistova dovednosť, keď vie v partii vystihnúť moment, kedy jeho súper stratil pozornosť a vie tuto nepozornosť okamžite využiť trebárs jediným ťahom.

Zaujímavý prípad šachovej pohotovosti sa vyskytol na jednom turnaji. V postavení – b. Ke1, Df5, Va1, Vg1, Se4, Pa2, b2, e3, f2, f3, h2 (11), č. Kf7, Da6, Vb8, Vf8, Jb4, Pa7, f6, g7, h6 (9), našiel biely pekný vyhrávajúci ťah: Vg1:g7+, po ktorom čiernemu neostáva nič, len sa vzdať. Prečo? Na to prídete iste už aj sami.


Naši pozorní čitatelia si radi iste na pripojenom našom ďalšom oriešku vyskúšajú svoju šachovú pohotovosť.Oriešok č. 12V postavení: b. Kh1, Dd3, Vd1, Sb1, Jf5, Pa2, e4, g2, h2 (9), č. Kh8, De5, Vd7, Sb7, Sd4, Pa6, b5, g7, h6 (9), je na ťahu čierny, ktorý svojím rozhodujúcim ťahom prinútil bieleho okamžite sa vzdať. Napíšte nám do týždňa tento rozhodujúci ťah – správnych riešiteľov uverejníme.


Vzad <<  >> Vpred