Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(25. 4. 1959)


Úloha č. 22

Alfonso Taliani, Livorno, Taliansko

Originál pre Smer

Mat 2. ťahom (10+9)Kontrolná notácia: b. Ka3, De7, Ve3, Sc4, Sh2, Jd1, Jg3, Pb3, b5, e2 (10), č. Kd4, Sf3, Sg7, Jc1, Je4, Pd2, d6, f7, g6 (9) – mat 2. ťahom. Riešenie zašlite do 14 dní na adresu: Jozef Linder, Hájniky č. 14, okres Zvolen.

Riešenie úlohy č. 14 (P. ten Cate): 1.Da2 hr. 2.Dh2 mat, 1...Vc2 2.Ve4 mat, 1...V:d4 2.Sf4 mat, 1...e2 2.D:e2 mat, 1...D:f6 2.S:f6 mat, 1...Jg6 2.Sh6 mat. Pred úvodníkom vidíme pekné dva varianty 1...Vc5~ 2.Sf4 mat, 1...V:d5 2.Ve4 mat. Je zaujímavé, ako autor túto predkľúčovú hru čiernej Vc5 harmonicky spojil s hrou čiernej Vc4 po úvodníku. Oba maty pred úvodníkom vidíme aj po úvodníku v prvých dvoch variantoch, pravda, na iné obranné ťahy čierneho. Tejto zámene obrán hovoríme v problémovej terminológii "téma Ruchlis", podľa úlohy sovietskeho autora z r. 1946.

Riešenie oriešku z č. 12: Čierny zahral Sd4–g1! a biely vzdal. Keď pokryje mat, stratí dámu alebo aspoň vežu. Medzi správnymi riešiteľmi sú opäť naši vytrvalí riešitelia Eduard Ruža z B. Bystrice a Jozef Soršák zo Šiah.


V hádaní ťahov pokračujeme

Pre tých, ktorí sa dosiaľ do našej súťaže nezapojili a majú o ňu záujem, v krátkosti zopakujeme doterajší priebeh našej súťažnej partie. Dosiaľ sme urobili tieto ťahy: 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 Sb4 4.Sd2 d:e4 5.Dg4 D:d4 6.0-0-0 f5 7.Sg5 De5 8.Vd8+ Kf7 a deviaty ťah bieleho nám už mali oznámiť naši riešitelia. Priznávame 1 bod do štvrťročnej súťaže všetkým, ktorí nám oznámili za najsilnejší deviaty ťah bieleho – 9.Jg1–f3! Zrejme, že po tomto ťahu nemôže čierny hrať 9...f:g4, lebo nasleduje 10.J:e5 mat. Ďalej by sa malo správne pokračovať: 10...e:f3 11.D:b4 c5 atď., čierny si však zvolil zlé pokračovanie 9...De5–a5?? Ako túto chybu čierneho využije v nasledujúcom priebehu hry biely, ponechávanie na našich riešiteľov.

Do piatku 1. V. čakáme na vaše správy o najlepšom pokračovaní bieleho v 10. ťahu našej súťažnej partie.Pozícia po 9. ťahu čiernehoVzad <<  >> Vpred