Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(18. 4. 1959)


Úloha č. 21

Petrus Overkamp, Rotterdam

Originál pre Smer

Mat 2. ťahom (8+13)Kontrolná notácia: b. Ka5, De6, Vb5, Vh3, Sf5, Sg1, Jf6, Jh4 (8), č. Kf4, De1, Vc3, Vd2, Sa8, Jd1, Pa4, c4, d6, f7, g2, g5, g6 (13) – mat 2. ťahom. Riešenie zašlite do 14 dní na adresu: Jozef Linder, Hájniky č. 14, okres Zvolen.

Riešenie úlohy č. 13 (Nižnij): 1.Db5 hr. 2.Df1 mat. V úlohe vidíme spracovanú poloväzbu v dvoch variantoch 1...c4 2.e4 mat s väzbou veže a 1...V:e6 2.Jd4 mat s väzbou Pc5. V poloväzbe sa vyžaduje, aby pri obrannom ťahu jednou z dvoch figúr, ktoré stoja v línii medzi čiernym kráľom a bielou diaľkovou figúrou, bola vždy pri matovaní využitá väzba druhej figúry. Ďalšie varianty: 1...Ve4 2.Vg5 (s blokovaním), 1...Vd5 2 e4 mat, 1...V:e3 2.J:e3 mat. Zvodnosti: 1.Da2? c4! (hr. 2.Vf7 mat), 1.Db1? S:d7! (hr. 2.Jd4 mat).


Hádali ste správne?

V minulej rubrike sme začali súťaž, v ktorej je vašou úlohou nájsť najlepší ťah bieleho. Prvou úlohou bolo nájsť po ťahoch: 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 Sb4 4.Sd2 d:e4 5.Dg4 D:d4 6.0-0-0 f5 najlepší siedmy ťah bieleho, ktorým by ste v tejto partii pokračovali. Pokladáme za správne odpovede, ktoré odporúčajú ťah 7.Dg4–g3.

My si však v našej partii dovolíme iný ťah. Najprv však krátky výlet do minulosti: V partii Marshall–Čigorin (Monte Carlo 1901) sa hralo: 7.Sg5 D:f2 8.Dh3 Se7 9.Kb1 Sd7 10.g4 Jc6 11.g:f D:f5 12.S:e7 D:h3 13.S:h3 K:e7 14.J:e4 Jf6 atď. s lepšou hrou čierneho. Preto aj tento ťah 7.Sd2–g5 pokladáme za dobrý a zaujímavý a kto nám ho ako svoje riešenie poslal, tomu priznávame 1 bod.

Naša partia teda ďalej pokračuje ťahmi 7.Sd2–g5 Dd4–e5 (samozrejme mohli by sme hrať aj 7...f:g4 8.V:d4 Se7 9.J:e4 Jf6 atď. s výhodou pre čierneho). 8.Vd1–d8+ Ke8–f7 a ako ďalej – to je ďalšia úloha pre našich riešiteľov. Do piatku 24. t. m. máte termín na určenie najlepšieho deviateho ťahu bieleho, za ktorý vám do našej riešiteľskej súťaže započítame 1 bod.Pozícia po 8. ťahu čiernehoVzad <<  >> Vpred