Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(21. 2. 1959)


Úloha č. 13

A. M. Nižnij, Moskva

Mat 2. ťahom (11+8)Kontrolná notácia: b. Ke1, Db2, Ve7, Vg4, Jc2, Jd7, Pd2, e3, e6, h3, h4 (11), č. Kf5, Db8, Ve5, Sa7, Sc8, Pa4, b7, c5 (8) – mat 2. ťahom. Prvá úloha do nášho skladateľského turnaja. Riešenie dnešnej úlohy zašlite do 14 dní na vyššie uvedenú adresu.

Dnešným číslom vypisujeme I. medzinárodný turnaj v skladaní dvojťahových šachových úloh. V turnaji konkurujú úlohy, ktoré uverejníme v šachovej rubrike Smeru v roku 1959.

Ceny: I. cena Kčs 150.–, II. cena Kčs 100.–, III. cena Kčs 50.–, tri čestné uznania, tri pochvalné zmienky. Zahraničným účastníkom – víťazom zašleme vecné ceny vo výške stanovených finančných odmien. Rozhodca: inž. Bedrich Formánek, Bratislava.

Úlohy treba adresovať: Jozef Linder, Hájniky č. 14, okr. Zvolen. Výsledok turnaja uverejníme v našom časopise vo februári r. 1960. Účastníkov o výsledku turnaja upovedomíme.

Riešenie úlohy č. 4 (Pituk): 1.Jf2 Kc5 2.Se6 d:e5 3.Je4 mat, 1...Kc5 2.Se6 d5 3.Jd3 mat, 1...Ke5 2.Sc6 dc 3.Jc4 mat, 1...Ke5 2.Sc6 d5 3.Jd3 mat, 1...d:c 2.Jc4 Kc4 3.Sc6 mat, 1...d:e 2.Je4 Ke4 3.Sc6 mat.


Ako riešiť?

Mnohí čitatelia prejavili záujem o riešenie šachových úloh. Sami došli k poznaniu, že riešením si zdokonaľujú svoj kombinačný postreh, tak potrebný mnoho ráz pri praktickej hre. Nevedia však, ako ísť na to, pretože ešte nikdy neriešili a ani sa so šachovým diagramom ešte nestretli.

Chceme pomôcť našim čitateľom, aby sa mohli zapojiť do širokej riešiteľskej rodiny. Veď riešenie im poskytne príjemnú zábavu a možno, pri usilovnom a trpezlivom riešení nájdu sa mnohí v zozname medzi odmenenými víťazmi našej štvrťročnej riešiteľskej súťaže.

Predovšetkým si správne postavte na šachovnicu kamene podľa uverejneného diagramu a postavenie si skontrolujte s notáciou. Postavenie na diagrame treba posudzovať tak, že biely hrá smerom zdola hore a čierny naopak. Keď je stanovená podmienka: mat 2. ťahom, rozumie sa to tak, že biely začína, čierny urobí obranný ťah, po ktorom hneď biely druhým ťahom matuje. Úlohu treba pokladať za vyriešenú až vtedy, keď sa riešiteľ presvedčí, že biely matuje po každej obrane čierneho. Čierny musí vyvinúť všetku snahu zabrániť svojou obranou matu. Treba ďalej vedieť, že k správnemu riešeniu vedie len jedna cesta, t. j. len jeden prvý ťah bieleho, matujúcich ťahov môže byť aj viac, to je závislé od obrany čierneho. Ak k vyriešeniu vedie viac prvých ťahov, to sa pokladá za hrubú chybu – vedľajšie riešenie, ktoré znehodnocuje úlohu.

Skúste to hneď s dnešnou úlohou a riešenie nám pošlite. Ak úlohu správne vyriešite, o čom sa budete môcť presvedčiť v našej rubrike, kde správne riešenie uverejníme, nadobudnete pocit sebadôvery vo svoje šachové schopnosti. Čakáme na vaše riešenie.


Vzad <<  >> Vpred