Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(14. 2. 1959)


Úloha č. 12

Ľudovít Lačný, Žiar nad Hronom

Práca 1956

3. miesto v prebore ČSR 1955–56

Mat 2. ťahom (10+11)Kontrolná notácia: b. Ka4, Dd7, Va5, Vg5, Jb4, Jc2, Pb6, d4, d6, e2 (10), č. Kc4, Se7, Jb5, Jf5, Pa6, b7, c3, c6, c7, f7, g6 (11) – mat 2. ťahom. Riešenie dnešnej úlohy zašlite do 14 dní na adresu: Jozef Linder, Hájniky č. 14, okres Zvolen.

Riešenie úlohy č. 3 (Hronec): 1.Da4 hr. 2.Dc6 mat, 1...Kc4 2.Jc5 mat, 1...Ke6 2.Jd6 mat, 1...J:c3 2.J:c3 mat, 1...V:f6 2.J:f6 mat. Zvodnosť 1.Dc2? Nejde pre Sc4.


Po II. ročníku Šachových hier mládeže

V dňoch 5.–8. februára 1959 prebiehal v Banskej Štiavnici II. ročník Šachových hier mládeže. Táto akcia šachovej sekcie KV ČSTV a KV ČSM získava v radoch našich mladých šachistov veľkú popularitu.

I keď prebiehal ešte len jej druhý ročník, aj ten v období polročných školských prázdnin, jednako účasť viac než 100 mladých šachistov je najlepšia známka toho, aký záujem má táto akcia medzi našimi šachistami. Popri účastníkoch z nášho kraja, úroveň hier zvýšila aj účasť z Košíc, Levoče a zo Spišskej Novej Vsi.

Súťažilo sa v piatich disciplínách, súčasne prebiehala ako samostatná súťaž turnaj pionierskych 5–členných družstiev. Veľkým a milým prekvapením II. ročníka ŠHM je celkové víťazstvo šachistov – slepcov z Osemročnej strednej školy v Levoči. Bolo dojímavé sledovať mladých nevidomých šachistov z Levoče, ktorý nedostatok zraku nahradzovali pri hre hmatom. Ich húževnatá snaha bola nakoniec predsa korunovaná cenným triumfom, keď si z turnaja odniesli pekný putovný pohár KV ČSM.

V súťaži jednotlivcov nás prekvapil svojím víťazstvom Soršák z JSŠ Šahy pred skúsenejším Ferencom zo Sp. Novej Vsi a Holéczym z Košíc. Aj v turnaji družstiev zvíťazili šachisti JSŠ slov. Šahy pred dorastencami z Baníka Podbrezová. V bleskovom turnaji zvíťazil Kende zo Sp. Novej Vsi pred Surdim zo Šiah. Výsledok šachistov z JSŠ slov. Šahy vo všetkých disciplínách nebol korunovaný úspechom v celkovom hodnotení len preto, že neobsadili súťaž dievčat a preto ich nakoniec predstihli šachisti z Levoče. Ponaučenie: treba sa venovať aj výchove šachistiek. V riešiteľskom turnaji zvíťazili žiaci z Lokomotívy Košice pred pioniermi z OPD Rimavská Sobota, ktorí ako najlepší z nášho kraja získali putovný pohár Krajského pionierskeho domu v Banskej Bystrici. Súťaž dievčat vyhrala Nagyová z Košíc pred Burkovskou z JSŠ B. Bystrica.

Dobré výsledky hosťujúcich šachistov z Košíc, Levoče a zo Sp. Novej Vsi svedčia o tom, že šachisti z nášho kraja nie sú svojou úrovňou na výške. Tieto výsledky vyjadrujú i to, že naše šachové oddiely nevenujú dostatočnú pozornosť práci s mládežou. Nech sú preto výsledky II. ročníka Šachových hier mládeže v Banskej Štiavnici mementom pre našich šachistov v kraji, aby títo priložili ruky k dielu.


Vzad <<  >> Vpred