Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

( 1. 5. 1959)


Úloha č. 23

Inž. Ilja Mikan, Praha

Originál pre Smer

Mat 2. ťahom (5+3)Kontrolná notácia: b. Kg8, Df4, Sh1, Jf1, Pe3 (5), č. Kg1, Pe4, f2 (3) – mat 2. ťahom. Riešenie zašlite do 14 dní na adresu: Jozef Linder, Žiar nad Hronom, Partizánska č. 135.

Riešenie úlohy č. 15 (Hronec): 1.Dg5–d2! tempo K:g1 2.De1 mat, 1...e1J 2.Df2 mat, 1...e1D 2.Dg2 mat.

Riešenie úlohy č. 16 (Maryško): 1.Vd5–d2! hr. 2.Sd5 mat, 1...V:c3 2.Vd4 mat, 1...d5 2.Sd3 mat. Zvodnosti: 1.Vb5? V:c3!, 1.Va5? b2!. V tejto úlohe sa opäť stretáme s novými konštrukčnými prvkami. Čierny si v obrane proti hrozbe škodí blokovaním poľa v blízkosti vlastného kráľa. Toto škodenie sa prejavuje až pri matujúcom ťahu. Po matujúcom ťahu vidíme, že keby sa nebol čierny vykonaným ťahom bránil, biely by nemohol matovať, lebo to pole, na ktoré vstúpila obranná figúra by bolo voľne pre čierneho kráľa. Je to vlastne zložité blokovanie s vykľúčením bielej figúry, ale o tom zas inokedy.


Aký bol desiaty ťah bieleho?

Takto znela naša otázka v minulej rubrike, ktorú sme položili našim partnerom v šachovom súboji po ťahoch:

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 Sb4 4.Sd2 d:e4 5.Dg4 D:d4 6.0-0-0 f5 7.Sg5 De5 8.Vd8+ Kf7 9.Jf3 Da5. Predpokladali sme, že naši čitatelia sú bystrí a našli ten najlepší ťah 10.Sf1–b5. Tým, ktorí nám ho v stanovenej lehote oznámili, počítame 1 bod do štvrťročnej riešiteľskej súťaže.

Rozoberme si teraz situáciu, v ktorej sa po tomto ťahu nachodí čierny. Hrozia mu dva maty: 11.Je5 mat a 11.Se8+ Kf8 12.Sg6 mat. Ako má hrať čierny? Po 10...Jf6 nasleduje 11.Dh5+! g6 12.Je5+ Ke7 13.V:h8 g:h5 14.Ve8+ Kd6 15.Jf7+ Kc5 16.Sc3 mat. Najlepšie by asi bolo: 10...g6 11.Je5+ Kg7 12.Dh4 c6 (12...S:c3? 13.Sh6+! J:h6 14.De7+ Jf7 15.D:f7+ Kh6 16.V:h8, po 12...Jc6? 13.V:g8+ K:g8 14.Jc4 stráca čierny dámu) 13.V:c8 c:b5 14.V:g8+ K:g8 (14...V:g8? 15.Dh6+!) 15.Sd8 S:c3 (lebo ináč 16.Df6!) 16.S:a5 S:e5 17.De7 s vyhraným postavením pre bieleho.

Čierny si zvolil ťah 10...Jb8–c6. Poslednou riešiteľskou úlohou je jedenásty ťah bieleho, ktorý majú nájsť riešitelia a oznámiť nám ho do piatku t. m. Prezradíme vám len toľko, že je to rozhodujúci ťah, po ktorom sa partia končí víťazstvom bieleho.Postavenie po 10. ťahu čierneho
Vzad <<  >> Vpred