Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

( 7. 3. 1959)


Úloha č. 15

Jaroslav Hronec, Lučenec

Originál pre Smer

Mat 2. ťahom (3+3)Kontrolná notácia: b. Kh3, Dg5, Sg1 (3), č. Kf1, Pe2, h4 (3) – mat 2. ťahom. Vtipná miniatúrka do našej súťaže. Miniatúrka je úloha, v ktorej všetky kamene nepresahujú počet 7. Riešenie pošlite do 14 dní na adresu: Jozef Linder, Hájniky č. 14, okres Zvolen.

Riešenie úlohy č. 6 (Lačný): 1.Jd4–e2 hr. 2.Dd4 mat, 1...Kd3 2.Sb5 mat, 1...Jb3 2.Je5 mat, 1...Kd5 2.Sb3 mat, 1...Jb5 2.J:e3 mat. Ak ste si pozorne preštudovali naše vysvetlenie k úlohe č. 5 v minulej rubrike, ľahko teraz pochopíte cyklický obsah vo variantoch tejto úlohy, keď porovnáte riešenie s predkľúčovým obsahom.


Pozor na "samovraždy"

Neverili by ste, že v šachovej partii sa môžu vyskytnúť situácie, ktoré možno prirovnať k samovražde. Posúďte priebeh tejto partie: 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.d4 c:d4 4.J:d4 e5 5.Jf5 Jge7 ??? 6.Jd6 mat.

Vidíte, ako šikovne hral čierny? Svojou hrou sám pochoval svojho kráľa.

Takto hrať nesmieme, aby sme miesto pomoci svojmu kráľovi, ešte ho zadusili – usmrtili. Toto, čo sme vám ukázali, je len dielom nešikovnosti, veľkej slabosti a slepoty hráčov. Je však chvályhodné, ak šachista vie vynútiť niečo podobného na súperovi.

Napr. v pozícii: b. Kh1, Db3, Jd6, Pf2, g2, h2 (6), č. Kh8, Va8, Ve8, Pf7, g7, h7 (6), priemernému šachistovi nemá trvať dlho hľadanie správneho pokračovania: 1.J:f7+ Kg8 2.Jh6+ Kh8 3.Dg8+ V:g8 4.Jf7 mat. Vidíte, že vo vhodných pozíciách môžeme vynútiť na súperovi mat jeho pričinením, dokonca, ako vidíte v tomto prípade i za cenu obete vlastnej dámy. Takejto vynútenej "samovražde" sa v šachovej terminológii bežne hovorí dusený mat.


A teraz vám predkladáme tvrdší oriešok na rozlúštenie. Postavte si na šachovnicu pripojenú pozíciu.Oriešok č. 10Kontrola diagramu: b. Kf1, Db3, Ve3, Jc4 (4), č. Kg8, Db8, Ve2, Sd6, Pb4, e5, f3, g7, h7 (9). Biely sa nad postavením hlboko zamyslel a zrazu oznámil čiernemu, že stojí pred matom. Aby ste sa dlho netrápili, pomôžeme vám. Biely vynúti dusený mat, podobný o akom sme písali vyššie. Len pozor na čiernu Db8, ktorú treba zneškodniť. Iste čitatelia sami hneď spoznajú, že pokračovanie: 1.J:e5+ Kh8 2.Jf7+ Kg8 3.Jh6+ Kh8 4.Dg8 ?? je zlé, lebo po 4...D:g8 nie je 5.Jf7 mat. Ako ale toto možno dosiahnuť? Na to si už počkáme od vás, milí čitatelia. Veríme, že nám to do týždňa napíšete. Mená správnych riešiteľov uverejníme.


Vzad <<  >> Vpred