Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(13. 6. 1959)


Úloha č. 29

P. S. Artamonov a

Nikola M. Velikij, SSSR

Originál pre Smer

Mat 2. ťahom (7+3)Kontrolná notácia: b. Kg6, Dd7, Vd6, Sa6, Jd5, Pc5, e5 (7), č. Kd4, Pb4, e4 (3) – mat 2. ťahom. Riešenie zašlite do 14 dní na adresu: Jozef Linder, Žiar nad Hronom, Partizánska č. 135.

Riešenie úlohy č. 22 (Taliani): 1.D:f7 hr. 2.Dd5 mat, 1...Kc5 2.Da7 mat, 1...Ke5 2.Jf5 mat, 1...Je4~ 2.Da7 mat, 1...Jd5 2.D:g7 mat.

Riešenie žartu z č. 14. Náš malý aprílový žart bol tvrdým orieškom. Pointa žartu je v tom, že biely "ťahá" otáčaním šachovnice o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek. Po každom takomto "ťahu" mení sa chod bielych pešiakov, ktoré šachovaním privádzajú čierneho kráľa do matovej siete.


Pred prehliadkou našej šachovej vyspelosti

Druhá polovica júna bude v Banskej Bystrici patriť opäť šachistom. Od 21. do 28. VI. 1959 sa tu stretnú najlepší šachisti nášho kraja v zápolení o najlepšieho šachistu Banskobystrického kraja – o titul krajského preborníka v šachu na rok 1959.

Krajský šachový prebor jednotlivcov je vlastne vyvrcholením celoročnej práce šachistov. Jesenné obdobie až do konca roka patrí šachistom v oddieloch. Najlepší šachisti z oddielov súťažia vždy v jarnom období v okresných preboroch a najlepší šachisti z okresov sa stretávajú v lete na krajských preboroch jednotlivcov.

Krajský prebor jednotlivcov má šachovej verejnosti ukázať rast a úroveň šachového športu v kraji. Tak sa najlepšie prejavia výsledky dobrej športovej a organizačnej práce v oddieloch a v okresoch. Kde je systematická výchovná práca, tam sa dostavia vždy dobré výsledky. Z nedávnej minulosti sa napríklad pamätáme, že keď sa vo Zvolene v šachovom oddieli pracovalo, dosiahli sa aj úspechy – od diel vychoval dorasteneckého preborníka ČSR, prebojoval sa dvakrát po titul krajského preborníka družstiev a pod. Podobne môžeme hodnotiť dobrú prácu v Lučenci. Kde to však speje tam, kde sa tréningovej a výchovnej práci nevenuje dostatočná pozornosť, môžeme opäť dokumentovať na dnešnom stave šachového športu vo Zvolene. Oddiel systematicky nepracuje, šachisti sa vôbec neschádzajú, hrajú len vtedy, keď sa to vyžrebovaním stanoví a potom je stav taký, že farby Zvolena musia zachraňovať šachisti nezvolenčania a keď títo vypadnú, oddiel bude v rozklade. Nie je to len Zvolen, ktorý musíme takto posudzovať. Dnes už vôbec nepočuť o breznianskych šachistoch, o šachistoch z D. Hámrov, z Kremnice atď. Nie je to trochu chyba aj telovýchovných orgánov? Dnes máme oproti minulosti mohutný aparát platených telovýchovných pracovníkov, ale na úseku šachového športu nemôžeme konštatovať nijakú konštruktívnu pomoc a spoluprácu riadiaceho aparátu pri rozvoji šachového športu. Šachisti, pracovníci, aparátnici, zamyslite sa trochu nad tým.


Vzad <<  >> Vpred