Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(27. 6. 1959)


Úloha č. 31

Gejza Reiprich, Kremnica

Originál pre Smer

Mat 2. ťahom (9+11)Kontrolná notácia: b. Ka2, Vd7, Ve3, Sb2, Sd3, Jd5, Je5, Pb4, g4 (9), č. Ke6, Dh3, Vb7, Vf8, Sg8, Jd8, Jh5, Pa7, c5, c7, g3 (11) – mat 2. ťahom. Posledná úloha do našej štvrťročnej riešiteľskej súťaže. Riešenie zašlite do 14 dní na adresu: Jozef Linder, Žiar nad Hronom, Partizánska č. 135.

Riešenie úlohy č. 24 (Kapralos): 1.Sh4–f6! hr. 2.Jf3 mat, 1...D:e3 2.J:a5 mat, 1...D:e5 2.Vg:e4 mat, 1...V4:e3 2.J:a5 mat, 1...V:e5 2.V:f4 mat, 1...S:e5 2.Dd6 mat, 1...V1:e3 2.J:a5 mat, 1...D:f6 2.Vg:e4 mat. Zvodnosť: 1.Sf2? hr. 2.V:e4 mat, 1...D:e3 2.Vg:e4 mat, 1...D:e5 2.J:a5 mat, 1...V4:e3 2.V:f4 mat, 1...V:e5 2.J:a5 mat, 1...S:e5 2.J:a5 mat, ale po 1...V1:e3 nejde mat! Bohatá úloha založená na vzájomnom striedaní dvoch a dvoch matov vo zvodnosti a v skutočnej hre. Je to reciproká zámena matov v dvoch pároch variantov. Reciprokú zámenu matov sme bližšie vysvetlili pri riešení úlohy č. 21.


Ďalšie krivé chodníčky v Philidorovej obrane

V minulej rubrike sme si bližšie rozobrali z Philidorovej obrany nesprávny vývin Sf8 a silu bielych centralizovaných figúr. Naše pojednanie by nebolo kompletné, keby sme neupozornili na chybný postup 3...f7–f5?, ktorý zdanlivo pôsobí dojmom posily čiernej výstavby v centre.

Treba poznať tento správny postup: 1.e4 e5 2.Jf3 d6 3.d4 f5? 4.d:e5 f:e4 5.Jg5 d5. Ďalej má biely tieto možnosti:

A: 6.Jc3 Sb4 7.e6! S:c3+? (ak hrá 7...d4, tak nasleduje 8.Jf7 Df6 9.Sg5! D:e6 10.J:h8 d:c3?? 11.Dd8 mat) 8.b:c3 Jh6 9.Dh5+ Kf8 a záver ponechávame našim čitateľom ako riešiteľskú úlohu č. 1.

B: 6.e6! Sc5 (lebo 6...Jh6 7.Jc3 c6 8.Jge4! d:e4 9.Dh5+ g6 10.De5 Vg8 11.Sg5 Sg7 12.e7! Dd7 13.Df4 s dvojitou hrozbou S:h6 a Vd1. Samozrejme nemožno 11...Dd6?? pre 12.Vd1 D:e6 13.Sc4!) 7.Jc3 Df6 8.Jg:e4 d:e4 9.Dh5+ so ziskom Sc5! (po 7...c6 nasleduje 8.Jf7 Df6 9.Se3 d4 10.Dh5! d:e3 11.Jd6+ Kd8 12.De8+ a vyhrá).

Pozor však na 7.Jg5–f7? Df6! 8.Dd2 (Na 8.Se3 ide 8...d4 9.Sg5 Df5 10.J:h8 D:g5 11.Sc4 Jc6 s mohutnou prevahou v centre) 8...S:e6 9.J:h8 Jh6 10.Jc3 Jg4 s nezadržateľným útokom.

Pre niektorých iste budú na pohľad naše rozbory ťažšie stráviteľné, avšak pri prehrávaní na šachovnici budú vám zrozumiteľné.

Nezabudnite, že v rozbore A varianty sme vám ponechali úlohu, ktorej riešenie nám zašlite do 14 dní na adresu vedúceho rubriky!


Krajský šachový prebor jednotlivcov

Od soboty, 20. VI. 1959 prebieha v Banskej Bystrici krajský šachový prebor jednotlivcov. V turnaji hrajú: Kováč (Podbrezová), Petro, Gajdár (Lučenec), Pelikán, Chmelko (B. Bystrica), Tepper (R. Sobota), Padáň (Šahy), inž. Kövári, Kubaljak (Žiar), dr. Felix (Zvolen) a Kamenský (Šafárikovo). Do uzávierky čísla boli odohrané tri kolá. Stav po treťom kole: Tepper 3 body, Pelikán 2,5 b., Kamenský 2 body, Kubaljak 1,5 b. atď. Hrá sa denne v Dome ČSM ráno, popoludní sú dohrávky. Podrobný výsledok uverejníme v nasledovnom čísle.


Vzad <<  >> Vpred