Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(29. 7. 2000)


Problém č. 1958

Albert Burmeister, Estónsko

II. cena, Tägliche Rundschau 1904

Mat 2. ťahom (7+6)


Problém č. 1959

Albert Burmeister, Estónsko

St. Petersburger Zeitung 1896

Mat 4. ťahom (4+8)Kontrolná notácia: 1958: b. Kf8, Db3, Sg7, Jb8, Je6, Pb7, e7 (7), č. Kd6, Va5, Sf7, Jh5, Pc5, d4 (6) – mat 2. ťahom, 1959: b. Ka2, Vh2, Jc7, Jd5 (4), č. Ka4, Va6, Jb7, Pa5, b5, d6, d7, f4 (8) – mat 4. ťahom.

Pred 130 rokmi sa narodil nestor estónskeho kompozičného šachu – Albert Burmeister (1. 8. 1870 – 6. 1. 1940). Zložil síce iba 200 úloh, no ich skladateľská úroveň je na vtedajší čas hodne vysoká. Výber 120 skladieb vydal v roku 1903 nákladom 1000 exemplárov pod názvom Šachmatnaja zadača. Tvoril pod vplyvom českej školy úlohovej. Unikátna dvojťažka č. 1958 s výborným úvodníkom obsahuje päť modelových matov. V ostroumnej a konštrukčne originálnej štvorťahovej mereditke okrem modelových matov vynikne pozoruhodný manéver bielej veže.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 60 Sk.

Riešenie problému č. 1943 (Labai) z 3. júna 2000. 1.Kg1 hr. 2.Vhf4 a 3.Jg2 mat, 1...Vbc3 2.Sc1+ (A) V:c1 3.Vd3 (B) mat, 1...Vcc3+ 2.Vd3+ (B) V:d3 3.Jc4 (C) mat, 1...Sa6 2.Jc4+ (C) S:c4 2.Sc1 (A) mat. Strategicky sýta cyklická zámena druhých a tretích ťahov bieleho (L. Salai, Martin). Dobrá konštrukcia a zaujímavé maty (A. Rázga, Bratislava). Veľmi jemný úvodník s dvoma priesečníkovými témami dávajú jasne najavo, kam by mala smerovať súčasná moderná trojťažka: ku kombinácii klasiky a novostratégie (B. Moravčík, Sliač). Výborné zlepšenie pri nezmenenom obsahu dodalo trojťažke vzdušnosť a elegantnosť (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 1944 (Mažul) z 10. júna 2000. Zdanlivá hra 1...d3 2.D:c4 (A) mat. Zvodnosť 1.Sa6? hr. 2.Jb7 (B) mat, viazne na 1...Vb4! Zvodnosť 1.Dg6? hr. 2.Sb6 (C) mat, viazne na 1...V:d6! Zvodnosť 1.Dd3? hr. 2.D:c4 (A) mat, 1...Vb4, J:d3 2.Jb7 (B), J:d3 mat, viazne na 1...c:b5! Zvodnosť 1.Db1? hr. 2.Jb7 (B) mat, 1...V:d6, Vb4, c:b5, Jb3 2.Sb6 (C), D:b4, D:b5, Jd3 mat, viazne na 1...d3! Rieši 1.De6 hr. 2.Sb6 (C) mat, 1...V:d6, c:b5, f:e6 2.D:c4 (A), Jb7 (B), J:e6 mat. Moderná viacfázová koncepcia. V systéme tém sú charakteristické zámeny funkcie ťahov (L. Salai, Martin). Na riešenie náročná skladba (O. Jančík – J. Minarovič, Trnava). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred