Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Dr. Eugen Büchler

(1. 12. 1946)


Problém č. 6

Dr. Eugen Büchler, Bratislava

podľa B. Giöbela

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom
Vzad <<  >> Vpred