Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Dr. Eugen Büchler

(10. 11. 1946)


Problém č. 3

Tadeusz Czarnecki, Poľsko

II. cena

Głos Narodu, 1946

Mat 3. ťahom (4–5)Kontrolná notácia: b. Kc4 De7 Sc5 Sc8 (4), č. Kh4 Dg5 Pa7 Pg3 Ph5 (5), mat 3. ťahom.


Vzad <<  >> Vpred