Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Dr. Eugen Büchler

(2. 11. 1946)


Problém č. 2

Dr. Eugen Büchler, Bratislava

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8–7)Kontrolná notácia: b. Kg4, Sh6, Jc5, Je3, Pd4, e7, f7, g2 (8), č. Kd6, Sh4, Pc6, c7, g3, g5, h7 (7), mat 2. ťahom.

Riešenia treba zaslať do 14 dní. Mená riešiteľov uverejníme.


Partia č. 43

Niemcovičova indická

Biely: Šajtar – Čierny: Kottnauer

Hrané v medzinárodnom turnaji na pamäť Dr. Treybala a V. Menčikovej v Prahe, október 1946

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.e3 c5 (Najlepší ťah. Po 5.Jge2 príde c:d4 6.e:d4 d5 a po 5.Sd3 0-0 6.Jge2 d5.) 5.a3 S:c3+ 6.b:c3 0-0 (Dobré je aj Da5 7.Sd2 Je4.) 7.Sd3 d5 (Často hraný, ale nelogický ťah. Lepší je 7...b6 s ďalším Sa6, Jc6, Ja5 atď.) 8.c:d5 e:d5 9.Je2 b6 10.0-0 Sa6 11.S:a6 J:a6 12.a4! (Botvinnikov ťah, lepší než staré Dd3.) 12...Ve8 13.Sa3 Dd7 14.Dd3! c4 (Nešlo D:a4 pre 15.S:c5 J:c5 16.d:c5 Dc6 17.c:b6 a:b6 18.Jd4 s výhodou bieleho.) 15.Dc2 Jb8 16.Vae1 Jc6 17.Jg3 Je4 (Aj po Ja5 18.f3 Jb4 19.c4 má biely silný útok.) 18.f3 J:g3 19.h:g3 De6? (Teraz bolo Ja5 rozhodne lepšie.) 20.e4 Dg6 21.Df2! (Toto čierny prehliadol.) 21...De6 22.g4 Ja5 23.e5 Jb3 24.Ve3 a5 (Jediná šance bola f6 25.Vfe1 atď.) 25.De2 Dd7 (Útočiť znovu na Pa4 so stratou štyroch temp je iste pozoruhodná idea!) 26.f4 D:a4 27.Sd6 Dd7 28.f5 b5 29.g5 b4 30.Dh5 D:d6 (Zúfalstvo v beznádejnej pozícií.) 31.e:d6 V:e3 32.g6! a čierny sa vzdal. Stratí ešte vežu. (Poznámky pre "Prácu": m. Pachman.)


Bratislava – Košice 11:4

V nedeľu 27. a v pondelok 28. októbra t. r. bol v Košiciach medzimestský šachový zápas, Košice – Bratislava, ktorý sa skončil víťazstvom Bratislavy v pomere 11:4 pri jednej nedohranej partii. V prvom kole za Bratislavu vyhral m. Roháček s Dr. Pázmánom, m. Hukel s Dienešom, Dr. Milan so Šönbergom a Schmidt s Königom. Za Košice vyhral Wittner s Bendom. Nerozhodne sa skončily partie m. Potúček – Zábodrocký a Šustr – Varga. Nedokončenú partiu, Velický – Delmar, pošlú k posúdeniu m. Foltysovi. V druhom kole opakoval m. Roháček svoje viťazstvo nad Dr. Pázmánom a m. Hukel nad Dienešom. Ďalej vyhral Šustr s Vargom a Benda s Wittnerom. Remízou sa skončily partie m. Potúček – Zábodrocký, Velický – Delmár, Dr. Milan – Šönberg a Schmidt – König.


XV. šachové majstrovstvo Sovietskeho sväzu

V Moskve začal sa polofinálový turnaj o majstrovstvo Sovietskeho sväzu. Medzi 18 hráčmi sú veľmajstri Bondarevsky, Lilienthal, majstri Judovič Kan a i. Prvých päť víťazov postúpi do finálovej súťaže o majstrovstvo. Polofinálové turnaje začaly sa súčasne i v Leningrade a Tbilisi. Celkom sa do týchto polofinálových turnajov prebojovalo 60 účastníkov, medzi nimi štyria veľmajstri.


Vzad <<  >> Vpred