Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(11.8.1995)


Problém č. 2859 – originál

Miroslav Brada, Zvolen

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 2860 – originál

Miroslav Henrych, Slaný

Pomocný mat 4. ťahom

začne bielyŠtvorfázová dvojťažka

Aby splnil "zadanie", musí biely vytvoriť hrozbu 2.Jg7 mat, čiže v prvom ťahu napadnúť pole f6. Pravda, tri zvodnosti (1.Dc3?, 1.Jg5? 1.g:h7?) nevedú k cieľu, riešením je preto až štvrtá fáza... Druhý diagram je dielom českého autora (našim čitateľom už dávnejšie známeho): riešiteľom dá asi dosť práce, ale zaujímavé preskupenie kameňov v jedinom riešení iste bude stáť za to. Riešenia oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu redakcie NP-magazínu, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2859 b. Kh4 Dc2 Vf8 Vh6 Sa2 Sf6 Jf7 Jh5 Pf3 g6 (10), č. Kf5 De6 Vb7 Sb1 Pc6 c7 e4 f4 g2 h7 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2860 b. Ke1 Vh1 Jc1 Pe5 h2 (5), č. Ke3 Jg4 (2), biely začne a s pomocou čierneho dá mat štvrtým ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2847 a 2848 vyhrávajú: Štefan Balog, Duchnovičova 6, 066 01 Humenné, Miroslav Ďuriš, Tematínska 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom a Pavel Filippi, Lermontovova 2, 811 05 Bratislava.

Riešenie problému č. 2853 (Abdurahmanović): Zvodnosti 1.c8D? pat, 1.c8V? Ke6!, 1.c8S? Kc4 2.Se6 mat, 1...Kc6!, 1.c8J? Kc6, Ke6 2.Dd6, Df7 mat, 1...Kc4!, riešenie 1.Je4 tempo 1...Kc4, Kc6, Ke6, K:e4 2.Df7, Dd6, Df7, Df3 mat. Vo zvodnostiach biely berie čiernemu kráľovi únikové polia (3-2-1-0), v riešení mu jedno dáva: pekný kontrapunkt v spojení s premenami pešiaka.

Riešenie problému č. 2854 (Ložek): a) 1.Vc4 b:c4 2.Ke4 Sc2 mat, b) 1.Ke4 g4 2.Sd3 Sc6 mat. Chutné modelové maty, ale kombinačná náplň a konštrukcia by sa dala azda zlepšiť.


* * *

Korešpondenčná olympiáda

Ešte začiatkom roku 1988 sa rozohrali prvé partie 10. olympiády v korešpondenčnom šachu, ale až teraz sú známe konečné výsledky, zaujímavé aj názvami štátov: 1. Sovietsky zväz 34, 2. Anglicko 33,5, 3. NDR 33,5, 4. Československo 30,5, 5. Poľsko 29, 6. Nemecká spolková republika 25,5 atď. Traja Slováci zo šiestich "Čechoslovákov" získali spolu 14,5 bodu (Franzen a Prívara po 6, Manduch 2,5), pričom Franzen zvíťazil na druhej šachovnici a zároveň splnil veľmajstrovskú normu. Bývalý ZSSR vyhral túto súťaž už po šiesty raz, druhou najúspešnejšou krajinou je bývalé Československo s dvoma zlatými medailami (v druhej a piatej olympiáde). Ale aj štvrté miesto treba pokladať za vynikajúci úspech. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred