Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(21.7.1995)


Problém č. 2853

Fadil Abdurahmanović

I. cena

Juhoslovanská súťaž 1957

Mat 2. ťahom

 


 

 

Problém č. 2854 – originál

Jozef Ložek, Lukáčovce

Pomocný mat 2. ťahom

a) diagram b) Vc3 na d2Premena pešiaka?

Nadchádzajúci kongres v Turku si pripomenieme aj originálnou miniatúrnou dvojťažkou (na tému "zvodnostnej premeny pešiaka") od Sarajevčana a delegáta Bosny a Hercegoviny, veľmajstra Fadila Abdurahmanovića. Najzaujímavejším obsahovým prvkom pomocného matu nášho usilovného prispievateľa sú matové obrazce. Riešenia oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu redakcie NP-magazínu, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2853 b. Kg8 Df8 Vb3 Sh8 Jg3 Pc7 (6), č. Kd5 (1), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2854 a) b. Kh7 Sa4 Jf5 Jg6 Pb3 g2 (6), č. Kd3 Vc3 Sb5 (3), b) premiestniť Vc3 na d2, v oboch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom.).

* Knihy za riešenia problémov č. 2841 a 2842 vyhrávajú: Patrik Kucik, Třebíčska 3, 066 01 Humenné, Ľudovít Lehen, Sládkovičova 7, 811 06 Bratislava a Juraj Lörinc, Ul. ČSA 333/27, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Riešenie problému č. 2846 (Kollárik): 1.Sb6 K:b6 (1...D:b6? 2.Vh6+ Kc5 3.V:b6 s vyhranou koncovku) 2.Vc8 a5 3.c5+ Ka6 4.Vc6+ b6 (4...b:c6 pat) 5.V:b6+ (5.c:b6? Dd7 6.b7 D:c6 mat) 5...D:b6 6.c:b6 K:b6 pat. Obeť kvality za dosiahnutie patu.

Riešenie problému č. 2847 (Fasher): 1. riešenie 1.Jc4+ f4 2.D:f5+ J:f5 mat, 2. riešenie 1.Sc6 d:c6 2.Ke5 Jf7 mat.

Riešenie problému č. 2848 (Fasher): a) 1.Vb4+ Jc3+ 2.Kc4 Je5 mat, b) 1.Ke4 Jfe5 2.Vd5 Ve2 mat. Dva kombinačne pestré pomocné maty.


Turku 1995

V dňoch 22.-29. júla t. r. sa uskutoční v tomto fínskom prístavnom meste 38. svetový kongres kompozičného šachu. Okrem riadneho zasadania Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach sú na programe Majstrovstvá sveta v riešení šachových problémov (naše družstvo cestuje v zložení Kolčák – Gvozdják – Širáň – Packa), dva riešiteľské "openy" (jeden z nich iba na exoproblémy), séria skladateľských súťaží (medzi iným aj tradičná "Spišská borovička"), populárna riešiteľská súťaž dvojíc systémom k.o. a ďalšie podujatia. Účastníci dúfajú, že sa na kongrese (už konečne) objaví Album FIDE 1986-1988 a my dúfame, že nášmu družstvu riešiteľov a zároveň skladateľov sa bude dariť. Držíme palce! (-kh)


Vzad <<  >> Vpred