Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(28.7.1995)


 

Problém č. 2855H. Weenink

Good Companion 1917

Mat 2. ťahom


Problém č. 2856E. Klemanič

I. cena

Suomen Shakki 1992

Mat 2. ťahomPrvý vo Fínsku

Po "letnej" miniatúrke (ale so zdanlivými hrami 1...c6, c5 2.De5, Dd7 mat...) nasleduje zaujímavá moderná dvojťažka, ktorou získal Emil Klemanič zo Spišskej Novej Vsi významný úspech na silne obsadenom fínskom turnaji: s riešením treba porovnať zvodnosti 1.Vc3?, 1.Ve3? a 1.Da2?. – Riešenia oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu redakcie NP-magazínu, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2855 b. Kd8 Db5 Sb3 Pf4 (4), č. Kd6 Sa8 Pc7 (3); 2856 b. Kg5 Dg2 Vb3 Vg4 Sd7 Sh2 Jf5 Pb4 b6 f6 (10), č. Kd5 Vd1 Vf8 Je5 Jg8 Pa4 b7 f3 f7 (9); v oboch začne biely a dá mat druhým ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2843 a 2844 vyhrávajú: Peter Benko, Húskova 27, 040 01 Košice, Stanislav Hudák, 067 45 Topoľovka 13 a Ladislav Salai sr., Bellova 8, 036 01 Martin.

Riešenia problému č. 2849 (Pongrácz): 1.Vg5 tempo 1...Kc4, Ke4, c4(e4) 2.Da4, Dg4, D:d5 mat. Pravda, uvedené varianty vychádzajú aj pred úvodníkom, a "naopak", po úvodníku vzniká nová dvojťažka s riešením 1.Vh5!. Najzaujímavejšie však je, že všetky iné prvé ťahy situáciu pokazia.

Riešenie problému č. 2850 (Pongrácz): 1.Jd4 tempo 1...K:d4 (Kd5), Kf6, Kf4, Jf7~ 2.c:d6, Jg4, Jd3, D:d6 mat. Vynikajú trojbatériové maty pešiakom, za osobitnú zmienku však stojí zámena matu na zdanlivú hru 1...Kf6 2.De7 mat – azda "nechcená", lebo pojem zámeny nebol ešte r. 1866 známy...


Albumy FIDE

Oficiálne zbierky najlepších skladieb za trojročné obdobie, ktoré sú zároveň jediným podkladom na udeľovanie medzinárodnej klasifikácie skladateľov, akosi meškajú. V týchto dňoch by sa mal objaviť Album FIDE 1986-88, ale v pokročilom štádiu je už aj príprava Albumu FIDE 1989-91. Zatiaľ môžeme prezradiť polotajnú informáciu pre slovenských autorov: budeme v ňom zastúpení jednou trojťažkou (Sovík), dvoma mnohoťažkami (Sovík a Vokál+Labai), jednou štúdiou (Hlinka) a dvoma "polovičnými" štúdiami (Hlinka s Vlasákom a Salai jr. s Kirillovom). Pravda, nepoznáme zatiaľ výsledky ďalších oddelení, keď najmä v dvojťažkách a exodvojťažkách nejaké slovenské body isto pribudnú.

* Jediné prázdninové stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude v piatok 4. augusta t. r. od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov. Účastníci sa dozvedia aj výsledky z kongresu v Turku. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred