Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(18.8.1995)


Problém č. 2861M. Caillaud

I. cena

"Spišská borovička" 1995

Mat 2. ťahom


Problém č. 2862Packa a Širáň

1. čestné uznanie

"Champagne" 1995

Postavenie po 12. ťahu čiernehoDiagramy z Turku

Ako píšeme nižšie, slovenskí účastníci kongresu vo Fínsku sa veľmi úspešne uplatnili v skladateľských súťažiach. Pravda, v ortodoxných dvojťažkách najlepšie "zabodoval" francúzsky veľmajster Michel Caillaud (na prvom diagrame so zvodnosťou 1.Sc5?). Tretie miesto v súťaži na dôkazové partie získala naša dvojica za jednoznačné poradie dvanástich ťahov bieleho a čierneho. – Riešenia problémov pošlite do 18 dní na adresu redakcie NP-magazínu, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2861 b. Kc1 Db5 Vd2 Vf1 Sg1 Sh7 Jd7 Jh3 Pa7 e5 g2 g3 (12), č. Ke4 Dg6 Vg4 Vg5 Sc7 Sd1 Jb2 Jf5 Pb3 c6 e7 h6 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2862 b. Ka1 Dh5 Vb1 Vc1 Sb5 Sg5 Jd2 Je2 Pa2 b2 c2 d4 e4 f2 g2 h2 (16), č. Ka8 Dd6 Vb8 Vc8 Sb4 Sg4 Jd7 Je7 Pa7 b7 c7 d5 e6 f7 g7 h7 (16), treba vytvoriť partiu, ktorá sa končí po 12. ťahu čierneho daným postavením.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2849 a 2850 vyhrávajú: Imrich Juhar, Kostolná 67, 044 24 Poproč, Marián Juhás, 067 45 Topoľovka 136 a Cyril Opalek, Šumavská 36, 821 08 Bratislava.

Riešenie problému č. 2855 (Weenink): Zdanlivé hry 1...c6, c5 2.De5, Dd7 mat, riešenie 1.Dc4 hrozí 2.D:c7 mat, 1...c6, c5 2.Dd4, De6 mat (so zámenou dvoch matov) a navyše 1...Sc6, Sd5 2.Db4, D:d5 mat.

Riešenie problému č. 2856 (Klemanič): Zvodnosti 1.Vc3? hrozí 2.Vc5 mat, 1...J:d7, J:g4 2.Da2, D:f3 mat, 1...Vc8!, 1.Ve3? 2.V:e5 mat, po tých istých obranách 2.D:f3, Da2 mat, 1...Ve8!, 1.Da2? 2.Vd3 mat, 2.Vc3, Ve3 mat, 1...Jc4!, riešenie 1.V:f3 2.Vd3 mat, 2.Ve3, Vc3 mat. Napriek symetrickosti zaujímavá a elegantná dvojica recipročných zámen matov.


Kongres v Turku

38. svetový kongres kompozičného šachu vo fínskom Turku priniesol našim farbám sklamanie na MS v riešení (1. Fínsko, 2. Juhoslávia, 3. Izrael... 13. Slovensko (Kolčák – Gvozdják – Širáň), 14. Česko; v jednotlivcoch 1. Perkonoja, 2. Comay, 3. Zude...40. Kolčák a Širáň), zato výborné výsledky v skladateľských súťažiach: pomocné maty 2. Kolčák, dvojťažky 2. Packa, jednoťažky 2. Packa, samomaty 2.-3. Gvozdják, retroskladby 3. Packa + Širáň, pričom vo dvojťažkách a samomatoch asistoval Čech Dragoun. Ostatné zaujímavosti (napr. aj o Albumoch FIDE) prinesieme postupne. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred