Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(8.9.1995)


Problém č. 2865 – originál

Miroslav Brada, Zvolen

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 2866 – originál

Jozef Ložek, Lukáčovce

Pomocný mat 2. ťahom

3 riešeniaTri fázy

Oba dnešné problémy sú trojfázové, ale iným spôsobom: dvojťažka obsahuje dve zvodnosti (1.Dh6? a 1.Dh7?) a jedno riešenie, kým pomocný mat tri riešenia (jedno z nich je 1.Ve3 Se4 2.Se5 Vc4 mat). Riešenie dvojťažky a zvyšné dve riešenia pomocného matu pošlite do 18 dní na adresu NP-magazínu, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2865 b. Kc7 Dh4 Ve4 Ve6 Sa7 Ja6 Jh8 Pc2 g4 g5 g7 (11), č. Kd5 Ve5 Pc3 c4 d6 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2866 b. Kb5 Vc1 Sb1 (3), č. Kd4 Ve8 Sf6 (3), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú tri prvé ťahy čierneho.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2855 a 2856 vyhrávajú: Pavel Beňovič, Lipová 12, 971 01 Prievidza, Dušan Paluga, Černovská 4, 010 08 Žilina a Martin Škulavík, Nám. M. R. Štefánika 10, 010 01 Žilina.

Riešenie problému č. 2861 (Caillaud): Zvodnosť 1.Sc5? hrozí 2.Jf2 mat, 1...Jf5~, Je3 2.D:c6, Vd4 mat, 1...Jd4!, riešenie 1.e6 hrozí 2.D:c6 mat, 1...Jf5~, Je3 2.Vd4, Jf2 mat. Veľmi hodnotná dvojťažka na tému hrozbovej cyklickej zámeny matov s využitím predĺženej obrany jazdca.

Riešenie problému č. 2862 (Packa a Širáň): 1.e4 d5 2.Dh5 Sg4 3.d4 e6 4.Sg5 Sb4 5.Jd2 Dd6 6.Sb5 Jd7 7.Je2 Je7 8.0-0-0 0-0-0 9.Kb1 Kb8 10.Ka1 Ka8 11.Vb1 Vb8 12.Vhc1 Vhc8. V skladbách tohto typu je nevyhnutné vytvoriť jednoznačné poradie ťahov.


Jubilejný turnaj

Skladateľský turnaj trojťažiek, vypísaný pri príležitosti 50-ky Štefana Sovíka, vyhral M. Velimirović z Juhoslávie pred naším K. Mlynkom a dvojicami Müller (NSR) s Pankratievom (Rusko) a Kopajev s Ryčkovom (Rusko); zvláštnu cenu získal Emil Klemanič. Výsledok je zatiaľ predbežný.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude tento piatok (8. septembra) od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov. (-kh)


* * *

Rating FIDE

V júlovom oficiálnom rebríčku slovenských šachistov nastalo oproti januáru niekoľko zmien: 1. Ftáčnik 2580 (mínus 25 bodov), 2. Timoščenko 2535 (+15), 3. Štohl 2525 (–5), 4. Plachetka 2440 (+20), 5. Tibenský 2415 (–10), 6. Salai 2405 (–20), 7. Lanč 2405 (–10), 8. Martin Mrva 2400 (–), 9. Gažík 2385 (–15), 10. Maník 2380 (–)... 22. Repková 2320 (+70!) atď.


Vzad <<  >> Vpred