Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(31.8.1995)


Problém č. 2864

S. Ekström a H. Fröberg

I. cena

Lunds Dagblad 1946

Mat 2. ťahomMajstrovská dvojťažka

Dovolili sme si slovnú hračku: ide o dvojťažku predloženú na majstrovstvách sveta v Turku. Od reprezentačných riešiteľov sa očakávalo, že ju vyriešia za 5-6 minút. Koľko bude trvať Vám? Riešenie pošlite do 18 dní na adresu redakcie NP-magazínu, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľom odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramu: b. Kd1 Dh4 Va5 Sb1 Sf8 Jc3 Je5 Pb2 b3 c5 d7 f2 f4 (13), č. Kd4 Vh7 Sa8 Sd8 Je7 Jh1 Pc7 f3 f6 f7 h6 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2853 a 2854 vyhrávajú: Zoltán Lakatos, Sídl. Mateja Corvina 1643/13, 932 01 Veľký Meder, Eduard Ruža, Ul. 9. mája 17, 974 00 Banská Bystrica a Jozef Tomanička, Sídl. pod Kaštieľom 641/ 37, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Riešenie problému č. 2858 (Šťastný): Zdanlivé hry 1...Jh7 2.De5+ d:e5 3.Sc5 mat, 1...f3 2.D:g5 hr. 3.De3 mat, 2...Jc2 3.Dd2 mat, riešenie 1.Jde3 hrozí 2.S:d6 a 3.Se5 mat, 2...Jgf3, Jef3 2.Dc5, Jc2 mat, 1...Jh7 2.Dd5+ e:d5 3.Jf5 mat, 1...f3 2.Dh2 hr. 3.D:d6 mat, 2...d5, e5 3.De5, Jf5 mat. Zámena dvoch druhých ťahov bieleho s dobrou skrytou motiváciou: trojťažka ako stvorená na majstrovstvá v riešení.

Riešenie problému č. 2859 (Brada): Zvodnosti 1.Dc3? hrozí 2.Jg7 mat, 1...D:f6, D:f7 2.D:f6, De5 mat, 1...e:f3!, 1.Jg5? hr. 2.Jg7, S:e6 mat a vo variantoch 2.Dc5, f:e4 mat, 1...De7!, 1.g:h7? hr. 2.Jg7 mat a 2.V:f6, f:e4 mat, 1...g1D!, riešenie 1.Sg5 hr. 2.Jg7 mat a 2.f:e4, Dc5 mat. Zaujímavá štvorfázovka, medziiným aj s recipročnou zámenou matov (Dc5-f:e4).

Riešenie problému č. 2860 (Henrych): 1...0-0 2.J:e5 Kh1 3.Jf3 Ve1+ 4.Kf2 Jd3 mat. Vzájomná výmena miest bieleho kráľa a veže.


Ešte z Turku

Svetový kongres kompozičného šachu je vždy spojený s množstvom súťaží: riešiteľský open (81 účastníkov) vyhral J. Mestel (ENG), osobitný open na exoproblémy (49) M. Ott (SUI) a vylučovaciu "show" na dvojťažky J. Rotenberg (FRA). Prvé ceny v skladateľských súťažiach si odniesli H. P. Rehm (GER), M. Caillaud (FRA), F. Pachl a M. Manhart (GER), Z. Libiš (CZE), M. Ott a T. Maeder (SUI), ale ešte aj ďalší autori zo zatiaľ nepublikovaných výsledkov. Za nového člena (32. v poradí) bola prijatá Ukrajina (delegát V. Gorbunov) a na budúci rok sa očakávajú ďalšie 2-3 republiky z územia bývalého ZSSR. Intenzívne pracovalo sedem podkomisií a bola ustanovená ôsma pre terminológiu, ako aj pracovná skupina pre rating riešiteľov (naším členom je M. Kolčák). Nasledujúci kongres bude v izraelskom Tel Avive 12.-19.10.1996 (MS v riešení 15.-16.10. s rovnakou štruktúrou ako v tomto roku). Začiatkom r. 1996 možno očakávať prvé výsledky 5. svetovej súťaže, Album FIDE 1989-1991 by mal vyjsť do dvoch rokov. Jednou z hlavných úloh PCCC bude nadviazať kontakt s ďalšími štátmi, napr. Japonskom, ktoré do Turku prvý raz poslalo svojich "pozorovateľov", pričom jeden z nich (T. Wakashima) sa ukázal aj ako výborný riešiteľ (18. na MS). (-kh)


Vzad <<  >> Vpred