Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(22.9.1995)


 

Problém č. 2869 – originál

Miroslav Brada, Zvolen

Mat 2. ťahom


Problém č. 2870 – originál

Zoltán Vicén

Stará Bystrica

Samomat 9. ťahomDeväťťahový samomat

Dvojťažka obsahuje tri tematické zvodnosti (1.Sc3 – Sg3 – Dg7?) a jednu "menšiu" zvodnosť 1.Dg3? so zámenami hier po ťahoch veže. Mnohoťahové samomaty obľuboval prvý slovenský šachový skladateľ Arnold Pongrácz, ale menej už súčasní riešitelia. Preto im trochu pomôžeme: biely začne 1.b8J Kc8 2.Vc3 Kd8 3.Sc4 Kc8 4.Sg8!, aby záverečným šachom 9.Je6+ donútil čierneho k matu 9...J:e6. Aký bude piaty až ôsmy ťah bieleho? Riešenie dvojťažky a doplnenie riešenia samomatu pošlite do 18 dní na adresu NP-magazínu, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme štyrmi číslami časopisu Pat a mat (17-20). – (Kontrolná notácia diagramov: 2869 b. Ke2 Dg1 Vd4 Vf4 Se1 Jb6 Jg8 Pb4 c5 (9), č. Ke5 Ve4 Pd5 e3 e6 f5 f6 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2870 b. Kf8 Db6 Va5 Ve3 Sb5 Ja6 Pb7 (7), č. Kd8 Jc7 (2), biely začne a donúti čierneho dať mat najneskôr deviatym ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2859 a 2860 vyhrávajú: Imrich Bandžuch, Moravská 7/13, 052 01 Spišská Nová Ves, Viliam Jerz, Planckova 1, 851 01 Bratislava a Ladislav Peti, Čínska 19, 040 01 Košice.

Riešenie problému č. 2863 (Valuška a Kuchyňa): Zdanlivé hry 1...Da5 2.e:d4 Vc2 mat, 1...D:b3 2.V:d5 D:d5 mat, 1...Db2 2.d:e4 J:e4 mat (ale aj 1...Vc2+ 2.K:d4 Jf5 mat, 1...Dc1+ 2.K:d4 Jf5 mat), riešenie 1.e6 hrozí 2.Da5 D:a5 mat, 1...Da5 2.V:d5 Vc2 mat, 1...D:b3 2.d:e4 J:e4 mat, 1...Db2 2.e:d4 D:d4 mat (1...Vc2+ 2.Dc4 Da5 mat, 1...Dc1+ 2.K:d5 Vf5 mat). Cyklická zámena druhých ťahov bieleho umožnená duchaplným úvodníčkom bieleho pešiaka, ktorý zaclonil jedného čierneho strelca (g8) a odclonil druhého (h8). Táto skladba nesporne ašpiruje na I. cenu v našej dvojročnej súťaži "ostatných" problémov.

Riešenie problému č. 2864 (Ekström a Fröberg): 1.Jg6 hrozí 2.D:f6 mat, 1...Je7~, Jc6, Jd5 2.Va4, f5, Jb5 mat. Je zaujímavé, že na iných poliach si to Je5 v úvodníku pokazí, navyše treba spomenúť zdanlivú hru 1...Jc6 2.J:f3 mat. Na riešiteľskú súťaž dobre vybrané.


* * *

Rebríček FIDE

V najnovšom, augustovom poradí sú na čele títo šachisti: 1. Kasparov (RUS) 2796,1, 2. Karpov (RUS) 2775, 3. Ivančuk (UKR) 2745,5, 4. Kamsky (USA) 2735, 5. Kramnik (RUS) 2727,8, 6. Anand (IND) 2725, 7. Shirov (ESP) 2695, 8. Gelfand (BLR) 2685, 9. Salov (RUS) 2685, 10. Topalov (BUL) 2684,5. Náš Ftáčnik je na 94. mieste s 2580,6 bodu. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred